Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Ratten veroorzaken veel schade aan sloottalud

De rattenpopulatie neemt hier en daar duidelijk toe. Dat is goed te zien aan de schade die deze beesten kunnen veroorzaken.

Intussen is de situatie er niet beter op geworden. Door al dat gegraaf komen hele stukken van het sloottalud los.

Hanse houdt met gemengde gevoelens de ontwikkelingen in de gaten. Een wijfjesrat kan per jaar 30 jongen werpen die met enkele maanden geslachtsrijp zijn. Het eerste wijfje is na een jaar daardoor zo ongeveer betovergrootmoeder van een zeer talrijk nakomelingschap. De gevolgen laten zich raden.

Het interieur van een lokdoos met klem. Het lokmiddel zijn zonnebloempitten die de ratten zich goed laten smaken zonder zich te laten verschalken. Het lijkt zo meer op bijvoeren dan vangen.

Later bleek dat in de sloottaluds zoveel rattengaten zaten dat het plaatselijk een gatenkaas leek.

In het gras van de bermen en het talud tekenen zich duidelijk de rattenwissels af. Dit duidt op een hoge rattenactiviteit. De ratten komen de winter in hoofdzaak door met gewasresten op de akkers. In de zomer kunnen ze zich tegoed doen aan de nieuwe teelten.

Hanse heeft het gazon voor zijn woning pas gemaaid. Hier lag tussen het gras op de grens van talud en gazon een soort rattensnelweg. Die is nu nog zichtbaar als een wat donkerder groene lijn boven de gelige strook.

Hoeveel grond deze dieren weghalen om hun uitgebreid gangenstelsel te graven laat deze hoop onder het hol wel zien.

Vooral naast drainuitlopen zijn de ratten actief. Al dat gegraaf zal op den duur zeker leiden tot verzakkingen met name tijdens werkzaamheden op de akker.

Hanse werd er attent op toen hij een rattenhol ontdekte pal naast het tuinpad langs het huis. Eerder had hij al een rat uit de schuur gejaagd.

Akkerbouwer Erik Hanse uit het Zeeuwse Ouwerkerk op Schouwen-Duiveland kan hier over meepraten. Het sloottalud tegenover zijn woning laat duidelijk sporen zien van sporen die ratten daar achterlaten. - Foto's: Anton Dingemanse

Bij deze schademelding door ratten achtte het Waterschap zich niet de aangewezen instantie, zij vangen alleen muskusratten (bisamratten). De gemeente achtte zich in beginsel ook niet verantwoordelijk voor waterlopen in hun gebied. Uiteindelijk nam de gemeente alsnog de verantwoordelijkheid en heeft lokdozen met klem geplaatst, rechtsonder in beeld. In het tegenover liggende talud is een rattenhol zichtbaar met naar rechts aflopend een afrit naar de sloot.

Beheer
WP Admin