Akkerbouw

Foto & video 1 reactie

Controle bietenzaad op gewasbeschermingsmiddelen

Voordat de bieten gezaaid worden controleert het IRS of de aangegeven hoeveelheid gewasbeschermingsmiddelen ook daadwerkelijk in de pillen zit.

Foto

 • Het zaaimoment voor suikerbieten komt weer in beeld. Om er zeker van te zijn dat er voldoende gewasbeschermingsmiddel in de pillen zit controleert het IRS in Bergen op Zoom de pillen. Dat is belangrijk omdat er voor een goede werking een minimumhoeveelheid in moet zitten.

  Het zaaimoment voor suikerbieten komt weer in beeld. Om er zeker van te zijn dat er voldoende gewasbeschermingsmiddel in de pillen zit controleert het IRS in Bergen op Zoom de pillen. Dat is belangrijk omdat er voor een goede werking een minimumhoeveelheid in moet zitten.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Van iedere partij pillenzaad bestemd voor de Nederlandse markt wordt een monster aan IRS aangeboden door het zaadbedrijf. Het binnengekomen monster wordt geregistreerd en na analyse worden de gemeten waarden aan deze registratie toegevoegd.

  Van iedere partij pillenzaad bestemd voor de Nederlandse markt wordt een monster aan IRS aangeboden door het zaadbedrijf. Het binnengekomen monster wordt geregistreerd en na analyse worden de gemeten waarden aan deze registratie toegevoegd.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Om een representatief ondermonster te krijgen wordt gebruik gemaakt van een monsterverdeler. Het pillenzaad is nu goed onderling vermengd en geschikt om een ondermonster af te nemen.

  Om een representatief ondermonster te krijgen wordt gebruik gemaakt van een monsterverdeler. Het pillenzaad is nu goed onderling vermengd en geschikt om een ondermonster af te nemen.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Het ondermonster is een ruime hoeveelheid van wat nodig is voor de analyse. Het wordt voorzien van gegevens en kan naar het laboratorium ter analyse.

  Het ondermonster is een ruime hoeveelheid van wat nodig is voor de analyse. Het wordt voorzien van gegevens en kan naar het laboratorium ter analyse.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Per analyse worden exact 50 pillen afgeteld.Bij ieder monster worden twee verschillende analyses uitgevoerd. Het verschil tussen deze analyses mag niet meer dan 10 procent van het gemiddelde bedragen.

  Per analyse worden exact 50 pillen afgeteld.Bij ieder monster worden twee verschillende analyses uitgevoerd. Het verschil tussen deze analyses mag niet meer dan 10 procent van het gemiddelde bedragen.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Aan de afgetelde pillenzaden wordt de extractievloeistof toegevoegd. In deze vloeistof wordt de zaadomhulling opgelost zodat analyse kan plaatsvinden.

  Aan de afgetelde pillenzaden wordt de extractievloeistof toegevoegd. In deze vloeistof wordt de zaadomhulling opgelost zodat analyse kan plaatsvinden.

  Foto: Anton Dingemanse
 • De afgesloten kolven met pillen en de extractievloeistof worden in een menger geplaatst die met ongeveer 50 omwentelingen per minuut een nacht lang blijft draaien.

  De afgesloten kolven met pillen en de extractievloeistof worden in een menger geplaatst die met ongeveer 50 omwentelingen per minuut een nacht lang blijft draaien.

  Foto: Anton Dingemanse
 • De volgende dag wordt verder gegaan met de voorbereiding voor de uiteindelijke analyse. Met een volumepipet wordt een deel van de oplossing uit de kolf opgezogen.

  De volgende dag wordt verder gegaan met de voorbereiding voor de uiteindelijke analyse. Met een volumepipet wordt een deel van de oplossing uit de kolf opgezogen.

  Foto: Anton Dingemanse
 • De benodigde hoeveelheid voor de volgende bewerking is exact 5 ml.

  De benodigde hoeveelheid voor de volgende bewerking is exact 5 ml.

  Foto: Anton Dingemanse
 • In een vacuümverdamper wordt de extractievloeistof verdampt. Dit duurt enkele minuten.

  In een vacuümverdamper wordt de extractievloeistof verdampt. Dit duurt enkele minuten.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Aan het residu wordt een ander oplosmiddel toegevoegd. Deze oplossing wordt gefiltreerd en in een analyseflesje gedaan voor de uiteindelijke analyse.

  Aan het residu wordt een ander oplosmiddel toegevoegd. Deze oplossing wordt gefiltreerd en in een analyseflesje gedaan voor de uiteindelijke analyse.

  Foto: Anton Dingemanse
 • Met behulp van de hogedrukvloeistofchromatograaf worden de gehalten van de aanwezige gewasbeschermingsmiddelen bepaald. Om een vlotte doorgang van het analysetraject te bewerkstelligen staan bij het IRS twee chromatografen opgesteld.

  Met behulp van de hogedrukvloeistofchromatograaf worden de gehalten van de aanwezige gewasbeschermingsmiddelen bepaald. Om een vlotte doorgang van het analysetraject te bewerkstelligen staan bij het IRS twee chromatografen opgesteld.

  Foto: Anton Dingemanse
 • De dunne naald van de autosampler staat in positie om 20 ul extract uit het analyseflesje op te nemen om dit vervolgens in de chromatograaf te injecteren. De aanwezige gewasbeschermingsmiddelen worden achtereenvolgens van elkaar gescheiden en gedetecteerd.

  De dunne naald van de autosampler staat in positie om 20 ul extract uit het analyseflesje op te nemen om dit vervolgens in de chromatograaf te injecteren. De aanwezige gewasbeschermingsmiddelen worden achtereenvolgens van elkaar gescheiden en gedetecteerd.

  Foto: Anton Dingemanse
 • De gegevens van de detector worden weergegeven in een zogenaamd chromatogram. Door vergelijk met chromatogrammen van standaardoplossingen met bekende concentraties van de gewasbeschermingsmiddelen zijn de gehalten in de pillenzaadmonsters te berekenen. Als de verschillen tussen de gevonden waarden te groot zijn dan wordt de analyse herhaald. De analysegegevens worden gerapporteerd aan de betrokken bedrijven.

  De gegevens van de detector worden weergegeven in een zogenaamd chromatogram. Door vergelijk met chromatogrammen van standaardoplossingen met bekende concentraties van de gewasbeschermingsmiddelen zijn de gehalten in de pillenzaadmonsters te berekenen. Als de verschillen tussen de gevonden waarden te groot zijn dan wordt de analyse herhaald. De analysegegevens worden gerapporteerd aan de betrokken bedrijven.

  Foto: Anton Dingemanse

Eén reactie

 • marc47

  Hallo !! Het zaadbedrijf brengt zelf een monster binnen bij het IRS, dan zal het wel voldoen.

Of registreer je om te kunnen reageren.