7 reacties

‘Een drempel rond perceel is van de zotte’

LNV wil de uitspoeling van nutriënten van akkers beperken door drempels op of rondom percelen te verplichten. Dat is van de zotte, vindt Jaap van Wenum. Daarmee veranderen percelen in badkuipen en dat kan nooit de bedoeling zijn.

In het zesde actieprogramma nitraatrichtlijn (2018 – 2021) staat dat oppervlakkige afspoeling in ruggenteelten op klei en löss onder normale weersomstandigheden moet worden voorkomen. Om de uitspoeling te verminderen, werkt het ministerie aan nieuwe regels per 2021. Een voorgestelde maatregel is om de rugopbouw uit te voeren met een machine die kleine drempeltjes legt tussen de ruggen.

Bezwaar LTO

LTO Akkerbouw heeft bij de onderhandelingen over het zesde actieprogramma bezwaar gemaakt tegen deze maatregel. Drempeltjes zijn immers geen optie als je vervolgens nog met de selectiekar door de pootaardappelen moet of, zoals ook vaak gebruikelijk is, wilt schoffelen in gewassen als witlof of peen. Mens en machine kunnen dat gehobbel niet verdragen.

‘Een infiltratiegeul zou eventueel ook een optie zijn’

Badkuipen

In het definitieve actieplan staat dat LNV ook ‘drempels rond het perceel’ als een oplossing ziet om afspoeling van nutriënten onder normale omstandigheden te voorkomen. In overleggen met het ministerie werd ons destijds gemeld dat het begrip ‘drempels’ daarbij ruim geïnterpreteerd moest worden: ook een infiltratiegeul zou eventueel een optie zijn. Deze zomer zal LTO Akkerbouw nader overleg hebben met LNV over de minimumvereisten.

Een drempel rond het perceel is natuurlijk van de zotte. Daarmee veranderen percelen in badkuipen en dat kan nooit de bedoeling zijn.

Randvoorwaarden

Wij stellen dan ook 2 randvoorwaarden bij de uitwerking van de minimumeisen om afspoeling te voorkomen:

 1. Wateroverlast moet te allen tijde worden bestreden om schade aan gewassen zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Een greppelverbod, zoals gesuggereerd in sommige media, kan daarom niet aan de orde zijn. Overheidsbeleid, en dus ook de uitwerking van de minimumeisen, mag nooit bijdragen aan het verhogen van het schaderisico.
 2. Maatregelen om afspoeling te voorkomen onder normale omstandigheden, moeten kosteneffectief en praktisch haalbaar kunnen worden ingezet. Maatwerk is hierbij een vereiste.

Goede bodem

Wat ons betreft kan afspoeling het beste worden voorkomen door te zorgen voor een goede bodem, zonder verdichting en met voldoende organische stof. Dit bevordert het bufferend vermogen en voorkomt afspoeling. In een project met Friese akkerbouwers en Wetterskip Fryslân ,dat de afgelopen jaren is uitgevoerd, is dat een belangrijke conclusie. Daarnaast is goede ervaring opgedaan met het monteren van een woeltand in plaats van de drempelset bij het opbouwen van ruggen. Dan kan ook zonder drempels de infiltratie in de bodem worden verbeterd. Maatwerk is dus nodig.

‘Het is onze zorg bij te dragen aan vermindering van afspoeling’

Ook onze zorg

Het is van het grootste belang dat gewasschade door wateroverlast wordt voorkomen. Maar het is ook onze zorg en verantwoordelijkheid om waar mogelijk, bij te dragen aan vermindering van afspoeling van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Dat is niet alleen van belang voor een goede waterkwaliteit maar ook voor het beschikbaar houden van belangrijke gewasbeschermingstoepassingen en voldoende ruimte om gewassen adequaat te kunnen bemesten. Als akkerbouwers willen we daarom serieus met deze problematiek omgaan.

Laatste reacties

 • agratax(1)

  We zijn al verplicht om een strook rond het perceel als buffer tussen gewas en sloot aan te leggen. Deze zou perfect kunnen dienen om afspoeling op te vangen als we hier gras in zaaien, hetzelfde geldt voor de braak liggende kopakkers zoals gebruikelijk in de polders. Het grasgewas zal de stroomsnelheid breken en de sedimenten tijd geven neer te slaan. Het maken van een badkuip is gelijk aan het verbieden van akkerbouw.

 • henkkb

  moet je je gewassen dan maar laten verzuipen??? Zijn ze nu helemaal gek geworden.

 • farmerbn

  Er werken rare snuiters bij LNV. De personeelsfunctionares heeft veel oelewappers binnengehaald.

 • info196

  van wenum noemt 2 randvoorwaarden, zet daarmee de deur al op een kier...…

  volgens mij is er maar 1 voorwaarde: voordat het greppelverbod ingaat, worden eerst alle riooloverstorten dichtgelast.

  Maar daar zal politiek wel geen draagvlak voor zijn, want dan pest je als politieke partij ineens alle kiezers en niet die 0,0001% agrarische kiezers

 • j.h.vonk@home.nl

  Als je als boer goed na denkt, heeft deze regel een simpele oplossing.

 • Trot

  Wordt tijd voor een poosje honger dan verdwenen de ze fratsen van zelf

 • MBMB

  " lto heeft bezwaar gemaakt etc " lekker sterk weer.. 4 stappen achteruit en misschien een halve vooruit. Lto moet dwars voor dit soort gekkigheid gaan liggen. En dat geldt voor zoveel meer krankzinnige maatregelen.. zo zal lto nooit punten scoren. Veel harder erin is onvermijdelijk. Ik vind trouwens dat lto alleen nooit meer als jnspraak kan gelden,zij vertegenwoordigen tekort boeren. Voor alle nieuw maatregelen wil ik BREDE inspraak. En ook als het jouw persoonlijk niet direct raakt, toch inspreken tbv de sector. Ik noem als voorbeeldhet verbod op de sleepvoet, NIEMAND wordt iets gevraagd, wel weer een belachelijke brief van de minister, lees: haar donkergroene links georiënteerde ambtenaren.

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.