Commentaar

4 reacties

‘Abrupt verbod neonics is alarmerend’

Als het aan Brussel ligt, wordt de toepassing van neonicotinoïden (clothianidin, thiamethoxam en imidacloprid) per 2019 verboden in open teelten. Zo’n abrupt verbod zet telers voor het blok. En het geeft te denken over de toelating van andere verdachte middelen.

Het is inmiddels breed geaccepteerd dat neonicotinoïden op de een of andere manier schade kunnen toebrengen aan bijen, ook al worden ze volgens de beste landbouwpraktijken gebruikt.

Nog veel onduidelijkheid over alternatieven

Op zich hoeft een verbod op neonics ook geen probleem te zijn, mits de praktijk maar voldoende de tijd krijgt voor het zoeken naar alternatieve niet-chemische methoden, ofwel andere middelen, met een lagere milieu-impact.

Echter, voor bijvoorbeeld de pootgoed- en bietenteelt is dit nog lang niet duidelijk. Voor deze gewassen wordt het risico op misoogsten erg groot en zullen teelten in enkele regio’s verdwijnen. Hopelijk geeft Brussel individuele landen enige speelruimte voor dergelijke knelgevallen.

Discussie over toetsingsmethodiek

Zorgwekkender is dat een voor de landbouw belangrijk gewasbeschermingsmiddel domweg wordt afgeschoten, zonder duidelijkheid is op basis waarvan. Zo is er bijvoorbeeld nog discussie over een nieuwe methodiek waaraan gewasbeschermingsmiddelen moeten worden getoetst voor toelating in de EU.

De wijze waarop de politiek neonics nu afvoert, voorspelt dan ook niet veel goeds over hoe het de komende jaren zal vergaan met andere middelen die nu in het verdachtenbankje zitten, zoals diquat (o.a. Reglone) en fenmedifam.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Naast milieu is een lage voedselprijs topprioriteit voor de politiek. De politiek schaft dus niks af wat duurder voedsel geeft. Zou het kunnen dat Bayer en de andere chemische firmas al iets anders hebben? Rutte zegt natuurlijk dat dat niet zo is maar ja wie vertrouwd tegenwoordig nog een politicus?

 • Zuperboer

  Laat de wetenschap spreken en luister naar deskundigen ook uit de bijenteelt. EU parlementariers zijn veelal onbekwaam om dit soort besluiten te nemen.

 • agratax(1)

  Europa schaft middelen af, dit wil niet zeggen dat andere landen /continenten dit ook doen. In veel van die landen is de productie toch al goedkoper dan in Europa. Het kopen in die landen is dan ook voordeliger voor de handel dan kopen in Europa. Als de boeren die al weinig verdienen ook nog eens geen oogst hebben dan verdwijnen ze vanzelf en kan Europa een groot Park worden. Zeg maar een groot Oostvaardersplassen. Dat al dit gemodderd met gewasbescherming de voedselzekerheid (voor de armen) niet bepaald helpt, maakt voor de milieu fatalisten niets uit.

 • Henk Tennekes

  Het bewijs voor de schadelijkheid van imidacloprid is in mijn publicatie in het vaktijdschrift Toxicology (2010) 276: 1-4 onomstotelijk geleverd. Bayer wist dat imidacloprid een ramp in de insectenwereld zou gaan veroorzaken. Er wordt aan een protocol voor een juridische procedure gewerkt. Bayer is aansprakelijk voor de milieuramp die met neonicotinoide insecticiden werd veroorzaakt.

Of registreer je om te kunnen reageren.