Redactieblog

6 reactieslaatste update:11 nov 2016

'Waarom zo mikken op teelt van soja?'

De overheid kan zich beter richten op kennisontwikkeling van gewassen waarin we wereldkampioen zijn, dan op de marginale soja.

Recentelijk is een zogenoemde Green Deal gesloten om de teelt van soja te bevorderen als stimulans voor de teeltoptimalisatie en veredeling van soja. Het doel is om in enkele jaren 10.000 hectare soja te gaan telen. Een nadere analyse leert dat nog een zeer lange weg is te gaan.

Uit cijfers van het CBS bleek dat in 2016 het areaal soja slechts 140 hectare bedraagt. Dit is een teruggang ten opzichte van de 190 hectare in 2015. Dit is niet verwonderlijk. Het saldo van soja grenst aan het saldo van zomertarwe, waarbij de sojateelt veel meer risico’s met zich meebrengt dan de teelt van zomertarwe.

Wat hebben de convenantpartners dan met zo’n deal voor ogen? Het zou duurzame soja moeten zijn, waarbij voldaan wordt aan internationaal opgestelde duurzaamheidscriteria.

Even rekenen aan soja

Even een rekensom. De opbrengst van soja bedraag 3,5 ton per hectare. Bij 140 hectare is dat een totale productie van ongeveer 500 ton. Volgens Wageningen University & Research consumeert de veestapel in Nederland ongeveer 2,1 miljoen ton sojaproducten per jaar. De in Nederland geproduceerde soja bedraagt dan slecht 0,02% van het totale verbruik. Een te verwaarlozen hoeveelheid dus. De doelstelling van de Green Deal bedraagt 10.000 hectare soja. Bij gelijkblijvende productie zou dat 1,6% van het totale verbruik zijn. Nog steeds een druppel op een gloeiende plaat.

Het is dan ook zeer bijzonder dat de noordelijke provincies subsidie in de ontwikkeling van de sojateelt stoppen. Wanneer soja enigszins voet aan de grond zou kunnen krijgen, is dat in Zuid-Nederland, waar de temperatuur meestal iets hoger is dan in het noorden van het land.

Is duurzame sojateelt in Nederland geen window dressing?

Dat de Nederlandse soja duurzaam wordt geteeld, is een lovenswaardig initiatief. Is dit echter geen window dressing, een mooi verhaal voor de buitenwereld, en draagt het in werkelijkheid nauwelijks bij aan een echte duurzame landbouw? Als extraatje wordt nog genoemd dat de in Nederland geteelde soja mogelijk gebruikt gaat worden voor menselijke consumptie. Een bijzonder argument, immers, ook dan blijft het goedkopere aanbod van soja bestaan.

Meeste soja komt uit Noord- en Zuid-Amerika

Het meeste soja wordt geïmporteerd vanuit Noord- en Zuid-Amerika. Daar is de teelt verder ontwikkeld. Bovendien maken ze daar op grote schaal gebruik van de nieuwste sojavariëteiten waarbij zodanige resistenties en hoogproductieve genen zijn ingebouwd dat de productie in Nederland daar voorlopig niet, en wellicht nooit, tegenop kan.

Lange weg te gaan voor soja in Nederland

Het telen van soja in Nederland heeft dan ook een zeer lange weg te gaan. Beter zou het zijn als de overheid zich richt op beter haalbare alternatieven om de teelt van eiwitgewassen te stimuleren. Nog beter is het om dit aan de markt over te laten, zonder overheidsbemoeienis. In het verleden is het al vaker geprobeerd om de teelt van eiwitgewassen te stimuleren. Echter zonder resultaat. Onze gronden zijn simpelweg te duur voor de productie van dit soort gewassen, bestemd voor veevoer. Het perspectief op rendement is dan ook zeer laag.

Kunnen we ons niet beter richten op de succesvolle gewassen?

Overheid en andere spelers kunnen zich beter richten op de taak waarvoor ze in het leven zijn geroepen: het stimuleren van kennisontwikkeling van de gewassen waarin we wereldkampioen zijn (pootaardappel, uien, enzovoorts) en hiervoor budget en mogelijkheden beschikbaar stellen.

Laatste reacties

 • farmerbn

  Helemaal mee eens. Mensen die betrokken zijn bij de Green Deal zijn naief of erg dom. Politici die er subsidie op geven ook. Waarom zijn ze zo naief/dom in NL? Hoe is dat zo gekomen?

 • WGeverink

  Dat komt door de druk van de overheid en activisten om boeren te dwingen om logica, common sence en economie in de wind te slaan en te vervangen door "politieke correctheid".

 • M. Zwiep

  Mais was in de beginjaren na WW2 ook geen succes. Dit gewas is toch ook veredeld en maakt nu ook deel uit van de Nederlandse landbouw met een groot areaal.

 • moi !

  helemaal mee eens M.Zwiep. Het heeft zijn tijd nodig. En je moet breder kijken.

 • farmerbn

  De Fransen en de Duitsers zijn ook bezig om meer soja te telen. Je kunt dan toch beter afwachten tot zij een rendabele teelt hebben en dan pas aanhaken? Hou je nu veel geld over.

 • Bennie Stevelink

  Dieractivisten eisen dat de veehouderij alleen voor binnenlandse consumptie produceert. Ze krijgen dan het terechte weerwoord dat als je vindt dat boeren alleen voor binnenlandse consumptie mogen produceren de consument verplicht is om alleen binnenlands te consumeren. Dat betekent dat de consument vooral geen vegetarische producten moet eten omdat die immers gemaakt zijn van buitenlandse soja. Zo is in de vegetarische sector een vraag ontstaan naar inlandse soja. Hoe duur die is maakt op zich niet zoveel uit, als het maar inlands is. Het gaat dus uitsluitend om de marketing van vegetarische producten.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.