Commentaar

1 reactie

Rassenlijst voor uien blijft bestaan

Goed nieuws voor uientelers. Voor de zeer van export afhankelijke uiensector is een belangrijke stap gezet in de financiering van onafhankelijk onderzoek.

Er blijft een rassenlijst voor uien. Het rassenonderzoek heeft een plek gekregen in het bredere kwaliteitsonderzoek voor de uienteelt, waarvoor de uienzaadbedrijven en de uienhandel jaarlijks € 200.000 beschikbaar stellen. Dat is groot nieuws, een mijlpaal. Dit onderzoek naar de kwaliteit in brede zin van de ui is het eerste collectief gefinancierde akkerbouwonderzoek in het post-productschappentijdperk.

Brede financiering voor onafhankelijk onderzoek is belangrijk voor telers

Zeker voor telers is het goed nieuws. Voor het voor hen zo belangrijke, onafhankelijke onderzoek is brede financiering erg belangrijk. Voor de rassenlijst zelfs de feitelijke redding. Met het wegvallen van de Productschappen Akkerbouw en Tuinbouw was er geen budget meer voor de rassenlijst zaaiuien.

Rassenlijst uiterst waardevol vanwege onafhankelijke karakter
Natuurlijk heeft de rassenlijst in zijn nieuwe opzet beperkingen. Rassen gaan op slechts twee locaties getest worden, in het Zuidwesten en in Flevoland. Het ene perceel is het andere niet, zegt Jaap Jonker, verkoopleider bij uienzaad­bedrijf De Groot en Slot. Hij zou het aantal locaties willen uitbreiden naar zeker tien. Daar is iets voor te zeggen, maar ook nu al is vanwege het onafhankelijke karakter het rassenonderzoek voor telers uiterst waardevol. Het is een stevige basis om de rasseninformatie van individuele zaadbedrijven beter op waarde te kunnen schatten.

Rassenlijst versterkt internationale positie Nederland

De rassenlijst, onderzoek naar de kwaliteit van de ui, goede bemesting en aanpak van ziekteplagen versterken de positie die Nederland heeft in de wereldwijde handel. Qua exportaandeel neemt Nederland zowat een zesde voor zijn rekening, terwijl het productieaandeel minder dan twee procent is. Die positie moet blijvend ondersteund worden met instrumenten die leiden tot perfectionering van de ui.

Alle reden voor de Brancheorganisatie Akkerbouw om het uieninitiatief te omarmen en de basis eronder te verstevigen door er de telers aan toe te voegen. Het zou een mooi eerste wapenfeit van de BO Akkerbouw zijn.

Eén reactie

  • schoenmakers1

    als leo het zo belangrijk vind, waarom hem niet verplichten om mee te betalen, wat een onnozel verhaal, ik had van een kwaliteitsblad als de boerderij niet verwacht met deze onzin te komen

Of registreer je om te kunnen reageren.