Commentaar

5 reacties

Scherpere vergroeningseisen onontkoombaar

Voldoen aan de vergroeningseisen is nu nog vrij eenvoudig. Aanscherping van de eisen lijkt onontkoombaar.

Vergroening leek in eerste instantie een heet hangijzer te worden, maar na het eerste jaar van het nieuwe GLB mogen we wel stellen dat akkerbouwers vrij eenvoudig aan de daarin gestelde vergroeningseisen kunnen voldoen.

Vanggewas

De meeste bouwplannen voldoen ruimschoots aan de driegewasseneis. De eis dat 5% van het areaal als Ecologisch Aandachtsgebied moet worden ingevuld, wordt eenvoudig met groenbemesters als vanggewas gehaald. Telers die het beste met hun grond voor hebben, teelden toch al zoveel mogelijk groenbemesters.

Teler krijgt €125 per hectare

In ruil voor deze inspanningen krijgen akkerbouwers over 2015 een gemiddeld vergroeningsbedrag van ruim €125 per hectare. Dit is geen extra premie, maar komt voort uit de oude toeslagrechten die in het nieuwe beleid omgezet zijn in betalingsrechten. In ruil voor deze premie moet de landbouw er met een aantal maatregelen aan bijdragen biodiversiteitsverlies en achteruitgang van ecosystemen tegen te gaan.

Inventiviteit nodig

Hoewel het voor het gros appeltje-eitje is, geldt dat niet voor iedereen. ­Gespecialiseerde graantelers op zware grond zoals in het Oldambt moeten meer gewassen telen dan ze gewend waren. De teelt van voldoende groenbemesters vraagt daar de nodige inventiviteit. Telers op lichte grond hebben wat moeite met de mengverplichting van het vanggewas, omdat dat de aaltjesbeheersing gecompliceerder maakt. Deze nadelen wegen blijkbaar niet op tegen de hoogte van de premie, vrijwel iedere teler doet mee.

Maatregelen gaan niet ver genoeg

Dat de vergroeningsregels zo soepel blijven, lijkt ijdele hoop. In 2017 worden de ­effecten van het GLB geëvalueerd. Studies in opdracht van het Europees Milieu Bureau wijzen uit dat de huidige maatregelen niet ver genoeg gaan om natuur en milieu te verbeteren. Onderzoekers uit de groene hoek sturen aan op aanscherping van de ­regels. Akkerbouwers moeten er rekening mee houden dat ze in de toekomst meer moeten doen om voor Europees subsidiegeld in aanmerking te komen.

Laatste reacties

 • maiskolf

  Ja Ja. Zouden ze de meesten al betaald hebben voor dit jaar. Ik vraag het me af.

 • Noordam2

  helemaal eens met de stelling dat er meer moet gebeuren om draagvlak te houden voor de uitbetalingen. Hier ligt een grote kans voor de sector om initiatief te nemen. maak door variatie het platteland zo aantrekkelijk dat onze afnemers, de consumenten graag willen betalen. Akkerranden, onrendabele puntjes in een perceel inzaaien met een grote variatie van bloemen, kruiden,
  beplanting om je bedrijf noem maar op.
  er zijn in onze sector creatieve geesten genoeg die fietsroutes, wandelroutes kunnen plannen, publicaties in stads kranten. zorg dat ZE niet meer om ons heen kunnen in plaats van achterover leunend zeggen, zo dat hebben we aardig voor elkaar, hier kunnen we makkelijk aan voldoen. Toon iniatief zodat niet een ander hoeft te beslissen! ik zeg dit als Akkerbouwer

 • info36

  Noordam, je moet je vooral schuldig voelen om boer te mogen zijn.

 • geert150

  tarwe is ook groen en koolzaad is ook groen,
  dikke flauwekul die vergroening , doe er wat aan LTO
  boeren met extra kosten opzadelen

 • mtseshuis

  Nonsens 1e klas! Kostenverhogend en arbeidsintensief en ook bij toeren nog eens oerdom, kreet "vergroening" raakt kan noch wal..

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.