Akkerbouw

Achtergrond 5 reacties

Suiker Unie: verbod neonicotinoïden desastreus

Suiker Unie roept de minister op om haar verantwoordelijkheid te nemen voor de nadelige gevolgen voor suikerbietenteelt van een verbod van neonicotinoïden en op zeer korte termijn duidelijkheid te verschaffen over op welke wijze zij verantwoordelijkheid neemt.

Minister Schouten heeft bekendgemaakt dat Nederland de voorstellen van de Europese Commissie om 3 neonicotinoïden te verbieden, onverdeeld zal steunen tijdens de SCoPAFF vergadering komende vrijdag 27 april 2018.

Het verbod op de 3 neonicotinoïden heeft een grote impact op de suikerbietenteelt. Dit blijkt ook uit een analyse van de NVWA. Ook het Ctgb heeft geconcludeerd dat een totaalverbod ongewenst is.

Insectenbestrijding grote uitdaging

Bij een verbod van neonicotinoïden in de pil om het suikerbietenzaad zal de insectenbestrijding een grote uitdaging worden met het huidige pakket aan gewasbeschermingsmiddelen. Telers zullen vaker een volveldsbespuiting moeten uitvoeren met overgebleven insecticiden, die bovendien een slechter resultaat hebben dan de neonicotinoïden in het bietenzaad. Bij een definitief besluit over het verbod zal met grote haast extra onderzoek moeten worden uitgevoerd.

Bietenteelt zonder neonicotinoïden

Eerder heeft Wageningen UR, IRS, Cosun en Suiker Unie binnen Topsectoren een projectvoorstel ingediend naar mogelijkheden tot een bietenteelt zonder neonicotinoïden. Destijds was de politieke urgentie bekend, vermeld in een brief van toenmalig staatssecretaris Dijksma aan de Tweede Kamer. Helaas heeft het ministerie van Economische Zaken dit bij herhaling negatief beoordeeld met als argument ‘neonicotinoïden staan niet ter discussie’.

De impact op de bietenteelt is samengevat: verlies van gemiddeld 7% wortelopbrengst resulterend in 17% financieel verlies voor de bietenteler. De opbrengstderving in de praktijk kent een grote bandbreedte, met wel uitschieters tot 50%. Tevens heeft dit een negatief effect op nuttige insecten en milieu. Daarnaast heeft de verlaagde opbrengstzekerheid een negatief effect op de suikerindustrie.

Op korte termijn onderzoek nodig

De grootste uitdagingen zullen liggen in de bestrijding van groene perzikbladluizen, bietenvliegen, bietenkevers, ritnaalden, springstaarten, wortelduizendpoten, miljoenpoten, zwarte bonenluizen en tripsen. Voor de bestrijding van enkele insecten zijn geen alternatieven beschikbaar, voor andere insecten werken de alternatieven onvoldoende of mogen maar beperkt worden ingezet. Dit betekent dat er op korte termijn onderzoek zal moeten plaatsvinden naar schadedrempels, monitoringssystemen, stimulering van natuurlijke vijanden, ontwikkeling van resistente suikerbietrassen, stimulering van ouderdomsresistentie tegen bladluizen, nieuwe insecticidebespuitingen en nieuwe insecticiden voor toepassing in gepilleerde zaden.

Laatste reacties

 • Martijn1205

  Wat een goede zaak dat men deze schadelijke middelen eindelijk gaat verbieden, nu glyfosaat nog en dan bewegen we weer naar een mooiere wereld!

  Overigens is het een mooi bij-effect (ik vind um leuk) dat suiker duurder zal gaan worden. Beter voor de mens, top!

 • Henk Tennekes

  Suikerunie, desastreus is niet het verbod op de neonicotinoïden, desastreus is niet samen te werken met Claudia Külling van Servaplant, die een biologische plaagbestrijding heeft ontwikkeld. Geef deze biochemica de kans haar pionierwerk te ontplooien.

 • JurgenM

  Geachte heer Tennekes,
  Zoals eerder aangegeven wordt de door Servaplant aangedragen mogelijkheid tegen bladluizen dit jaar onderzocht op IRS-proefvelden. Dus er wordt wel degelijk samengewerkt met Servaplant.
  Met vriendelijke groet,
  Jurgen Maassen (IRS)

 • kleine boer

  Geeft meteen aan hoe goed onze Henk op de hoogte is....

 • Henk Tennekes

  #Jurgen Maassen. Dat doet me deugd. Welgemeende excuses voor mijn aantijging. Claudia Külling verdient steun bij haar innovatieve werk die de biologische plaagbestrijding als een succesvol alternatief op de kaart kan zetten.

Laad alle reacties (1)

Of registreer je om te kunnen reageren.