Akkerbouw

Achtergrond

Waterschap De Dommel vindt minder middel in water

Het water in het stroomgebied van het waterschap De Dommel bevat minder gewasbeschermingsmiddelen dan vorig jaar. Dat komt omdat telers de regels beter naleven.

Het Noord-Brabantse waterschap voerde dit jaar negentig controles uit op gewasbeschermingsmiddelen. Hiervan waren 85 goed. Dat is een nalevingspercentage van 94%. Het waterschap noemt dit hoog.

Strengere controle

Het waterschap controleerde dit jaar extra streng nadat in 2014 bleek dat in het gebied Beerze-Reusel (ten zuiden van Tilburg) de concentraties aan gewasbeschermingsmiddelen veel hoger waren dan in andere gebieden. Daarom zijn dit jaar extra monsters genomen en onderzocht op 258 stoffen. 6 stoffen zaten boven de norm. Deze stoffen zitten allemaal wettelijk toegelaten middelen.

Waterschap blijft normaal controleren

Het waterschap blijft het Beerze-Reusel gebied in 2016 met de normale frequentie controleren. In het hele beheersgebied wordt in 2016 een Brede Screening Bestrijdingsmiddelen uitgevoerd. Hierbij worden 15 beken bemonsterd op gewasbeschermingsmiddelen. 3 locaties liggen in het Beerze-Reuselgebied, zodat het waterschap de ontwikkelingen daar kan blijven volgen.

Of registreer je om te kunnen reageren.