Varkenshouderij

Nieuws 1570 x bekeken

Naleving welzijnsregels bij varkenshouders van 60 naar 74 procent

Utrecht - In 2014 hield 74 procent van de varkenshouders zich aan de regels voor dierenwelzijn.

Voorgaande jaren was dit ongeveer 60 procent. Dat blijkt uit een steekproef van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) onder 88 bedrijven met vlees- en/of fokvarkens.

Bedrijven die niet voldeden aan de regels, beschikten vaak niet over voldoende afleidingsmateriaal voor de varkens en werden zeugen tussen de 4 en 28 dagen na dekking individueel gehuisvest. Ook kwam het regelmatig voor dat de zeugen niet de beschikking hadden over voldoende vrij en dicht vloeroppervlak. Op een aantal bedrijven had de NVWA aanmerkingen op de roosters, de spleet- en balkbreedte of voldeed de lichtintensiteit niet aan de wettelijke vereiste van 40 lux.

Naast de steekproef voerde de NVWA nog 333 selecte inspecties uit in 2014. Hierbij is gecontroleerd op naleving van EU-richtlijn 2008/120, Wet Dieren, Besluit houders van dieren en Besluit diergeneeskundigen. Hierbij bleek dat 154 bedrijven hun zaken niet op orde hadden. 5 bedrijven voldeden ook na her-inspectie niet aan de regels en 2 overtreders waren ook na 3 inspecties niet akkoord. In totaal heeft de NVWA 3 waarschuwingen gegeven, 7 bestuurlijke boetes uitgedeeld, 15 keer proces-verbaal opgemaakt en 86 keer een last onder dwangsom of bestuursdwang opgelegd. Vorig jaar heeft de NVWA ook 139 inspecties uitgevoerd betreffende de vierdageneis. Bij 46 bedrijven die zich niet aan deze regels hielden, is de NVWA een handhavingstraject gestart dat gericht is op herstel (last onder dwangsom). Er wordt momenteel gewerkt aan een tijdelijke ontheffing voor knelgevallen, bijvoorbeeld voor bedrijven waar de resultaten erg zijn achteruit gegaan.

Of registreer je om te kunnen reageren.