Rundveehouderij

Nieuws 2030 x bekeken 3 reacties

Korte: vorig EU-hulppakket vooral politiek signaal

Heeft de €500 miljoen die de Europese Commissie vorig jaar heeft uitgetrokken voor de bestrijding van de crisis en de landbouw echt geholpen? Het was vooral een politiek signaal, zegt Joost Korte, plaatsvervangend directeur-generaal van directoraat-generaal landbouw van de Europese Commissie.

"We weten allemaal hoe delicaat en gevoelig de situatie was in 2015", aldus Korte. Hij gaf in de landbouwcommissie van het Europees Parlement een openhartige analyse van het vorige steunpakket, voor zover dat nu al mogelijk is. "Mijn persoonlijke mening is dat de besteding van die €500 miljoen te flexibel was. Er was een acute noodzaak voor een maatregel op politiek niveau. Maar als je vraagt of de maatregel ook heeft geholpen de crisis op te lossen, dan moet ik veel bescheidener zijn."

Meer eisen voor lidstaten in nieuw steunpakket

In het nieuwe steunpakket worden meer eisen gesteld aan de manier waarop lidstaten hun geld mogen besteden. "We boeken vooruitgang", vindt Korte. Daarbij kan aansluiting worden gezocht bij het melkverminderingsplan dat EU-breed voor alle boeren gelijk is. De Europese Commissie wil in elk geval dat de nationale enveloppe wordt ingezet voor structurele maatregelen in plaats van de eenvoudige weg van een klein bedrag voor elke boer. "Het nieuwe pakket heeft veel minder elementen die concurrentievervalsend kunnen werken", aldus Korte.

Lidstaten zijn scherp op misbruik

De een-na-hoogste Europese landbouwambtenaar zegt dat er veel gediscussieerd is over de vraag of het nieuwe melkverminderingsplan wel echt tot vermindering van de productie zal leiden. Er is geen systeem ingebouwd om te voorkomen dat de productievermindering op de ene plek meteen wordt opgevuld op een andere plek. "We hebben nu eenmaal geen quota meer, die keuze hebben we gemaakt", aldus Korte. Hij voegde er aan toe dat de lidstaten er scherp op zullen toezien dat er geen misbruik wordt gemaakt van de regeling, waarbij boeren 14 cent per niet-geproduceerde kilo melk krijgen. De ingediende aanvragen zullen onder meer worden beoordeeld op de uitvoerbaarheid door de boer.

'Onze zorg is wat boeren krijgen'

Korte plaatste kanttekeningen bij de geconstateerde verhoging van de zuivelprijzen. Hij is er niet van overtuigd dat boeren daarvan profiteren. "Onze zorg is niet wat er op een veiling in Nieuw-Zeeland gebeurt, of bij Arla. Onze zorg is wat de boeren krijgen. Dáárover gaat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Wij zien op dit moment nog niet dat de boeren profiteren van de hogere prijzen."

Laatste reacties

 • deB.


  Allemaal maar kletsen, maar wij producenten worden afgescheept met een cent verhoging pff. Terwijl de markt al een tijd omhoog knalt. Vorig jaar kon er ineens een hele wintertoeslag af, moet je nu kijken.
  Geeft niet, geen normaal mens trapt meer in deze sector qua opvolging.
  Dit is geen fatsoenlijk leven meer. Er wordt maar geschreven en nog eens geschreven. Maar daar hebben we NIKS aan!

 • koestal

  steeds de boeren maar een worst voor houden die ze niet krijgen

 • koestal

  wassen neus

Of registreer je om te kunnen reageren.