Rundveehouderij

Nieuws 4176 x bekeken 3 reacties

20% zandboeren niet in derogatie

In de zandregio deed 20% van de veehouders die in het Bedrijveninformatienet van LEI Wageningen UR zijn opgenomen in 2014 niet mee met de derogatie.

Het gaat om een zeer uiteenlopende groep veehouders. Deze groep heeft gemiddeld een lagere melkproductie per hectare, lagere gras- en maisopbrengsten en lagere bodemoverschotten voor zowel stikstof als fosfaat. Het aandeel van bedrijven zonder derogatie is op de zuidelijke zandgronden groter dan in de regio Midden en Noord.

Biologische bedrijven

Belangrijke reden om geen derogatie aan te vragen is de teelt van andere voedergewassen, zoals snijmais. Daarnaast heeft een kwart van de bedrijven zonder derogatie een biologische bedrijfsvoering, wat betekent dat ze sowieso niet meer dan 170 kilo stikstof per hectare uit dierlijke mest mogen gebruiken.

Op de bedrijven zonder derogatie beslaat grasland 67% van het areaal. Daarnaast wordt mais, aardappelen, andere voedergewassen of suikerbieten geteeld. Bedrijven zonder derogatie hebben een veebezetting van 2,0 grootvee-eenheid per hectare, tegen 2,4 voor derogatiebedrijven.

Kleiner aandeel grasland

Bedrijven zonder derogatie hebben gemiddeld een kleiner aandeel grasland waarvoor hogere stikstof- en fosfaatgebruiksnormen gelden dan voor andere gewassen. De bemesting van grasland op bedrijven zonder derogatie bedroeg 182 kilo werkzame stikstof per hectare en 76 kilo fosfaat per hectare. In vergelijking met bedrijven met derogatie is de bemesting op grasland met werkzame stikstof en fosfaat op melkveebedrijven zonder derogatie respectievelijk 32% en 8% lager. Dit resulteerde in een gemiddeld lagere berekende graslandopbrengst (13%).

Laatste reacties

 • Jan van het Zand

  Berekend is nog niet werkelijk. ....

 • alco1

  Extensievere verbouwen hun mais nog zelf.
  Intensieve kopen een groot deel van die mais, zodat ze gemakkelijk aan de 80 % eis van grasland voldoen.
  Voor mij nog steeds volslagen onbegrijpelijk hoe zulke idioterie een regel kan worden.
  Maar goed, de regelgever krijgt het merendeel van de boeren met hun idioterie mee, omdat het hun voordeel geeft.
  En omdat ze daar boeren verwennen, kunnen ze de boeren daar ook weer een fosfaatplafond mee door de neus boren

 • Farmer4life2

  Extensieve bedrijven hebben het meest last van bex, Bep en kringloopwijzer en daardoor meer fosfaatrechten nodig

Of registreer je om te kunnen reageren.