Rundveehouderij

Nieuws 1950 x bekeken

RvS: vergunning uitbreiding mestbassin terecht

Den Haag - Een melkveehouder uit Wedde heeft terecht een vergunning gekregen voor het vergroten van een mestbassin. Dat heeft de Raad van State geoordeeld.

Vorig jaar mei verleende het college van Burgemeester en Wethouders van het Groningse Bellingwedde een vergunning om het betreffende mestbassin te vergroten van 193 vierkante meter naar 943 vierkante meter. Hierdoor neemt de inhoud van het bassin toe van 138 kubieke meter tot 2.638 kubieke meter.

Bezwaar tegen aanmerking zelfstandige inrichting

Een bewoner van Wedde maakt er bezwaar tegen dat het mestbassin wordt aangemerkt als een zelfstandige inrichting. Volgens de bezwaarmaker vormt het een onderdeel van de verderop gelegen melkveehouderij en had dat moeten worden betrokken bij de vergunningverlening. Eerder was de klager al in het ongelijk gesteld door de rechtbank Noord-Nederland.

Afstand mestbassin en melkveehouderij 900 meter

Ook de Raad van State (RvS) is van oordeel dat terecht het mestbassin als een zelfstandige inrichting moet worden gezien. Evenals de rechtbank is de RvS van mening dat gelet op de afstand tussen het mestbassin en de melkveehouderij van hemelsbreed circa 900 meter geen sprake is van installaties die in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen, zodat alleen daarom er al geen sprake is van een inrichting in de zin van artikel 1.1. van de Wet milieubeheer.

Onduidelijkheid over tijden werkzaamheden en geluidshinder

De bezwaarmaker wordt op een punt in het gelijk gesteld. De verleende vergunning is volgens de RvS inderdaad onduidelijk over de mogelijkheid om tussen 22.00 en 6.00 uur activiteiten bij het mestbassin te verrichten die eventueel geluidshinder opleveren.

Toch besluit de RvS niet om de hele vergunning te vernietigen, maar wordt alleen die betreffende passage in de vergunning vernietigd en meteen vervangen door de zinsnede "Het is verboden om tussen 22.00 uur en 06.00 uur akoestisch relevante activiteiten binnen de inrichting te verrichten." Door deze werkwijze komt het procederen rondom deze zaak tot een eind.

Of registreer je om te kunnen reageren.