Rundveehouderij

Nieuws 711 x bekeken

30 procent reductie gasvormige emissies lastig

Wageningen - De melkveehouderij zal er nog een hele kluif aan krijgen om de aan de 30 procent reductie-eis voor gasvormige emissies, lachgas en methaan, te voldoen. Dat blijkt uit gegevens van project Koeien & Kansen. De 30 procent reductie, ten opzichte van de landelijk gemiddelde broeikasgasemissie in 1990, is afgesproken in het convenant 'Schoon en Zuinig'.

De deelnemers in project Koeien & Kansen moeten deze doelstelling al in 2014 realiseren. Over de afgelopen jaren varieerde de reductie tussen de 28 en 30,7 procent. De 30 procent is dus wel haalbaar, maar het blijkt ook gelijk een heel scherpe doelstelling als deze alleen met (dier)managementmaatregelen moet worden gehaald. De gemiddelde lachgasreductie komt uit op rond 60 procent. De reductie op gebied van methaan is rond 13 procent, waarbij bedrijven op veengrond een hogere reductie realiseren dan bedrijven op zand en klei.

Daarnaast wil Koeien & Kansen ook onderzoeken wat de consequenties zijn voor ammoniakemissie, de bedrijfseconomie en de arbeidsbehoefte. Mogelijk is er nog extra winst te halen op emissiereductie door methaan af te vangen bij mestvergisting en ook op gebied van voederadditieven kan nog een stap gezet worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.