Rundveehouderij

Nieuws 705 x bekeken

Maisfungicide geeft meeropbrengst

Bergen op Zoom - In snijmais geeft een bespuiting met het nieuwe maisfungicide Quilt Xcel van Syngenta Crop Protection een meeropbrengst van 6 procent droge stof ten opzichte van onbehandeld, in korrelmais is de meeropbrengst 7 procent. Dat blijkt uit meerjarige proeven van Syngenta.

In een proef in 2013 in het Overijsselse Lemele leverde onbehandeld een verse opbrengst op van zo'n 44 ton per hectare, terwijl de met Quilt Xcel behandelde delen 48 ton opbrachten. In onbehandeld was 40 procent van de mais aangetast door bladvlekkenziekte, tegen 17 procent in het met Quilt Xcel behandelde deel. Bij deze cijfers moet wel de opmerking geplaatst worden dat de proeven zijn uitgevoerd in mais met een laag resistentiecijfer tegen Helminthosporium en dat de mais in de proeven met opzet is geïnfecteerd met de schimmel.

Quilt Xcel is vergelijkbaar met het reeds toegelaten maisfungicide Retengo Plus van BASF. Beide middelen hebben werking op bladvlekkenziekte ((Helminthosporium spp.), eyespot (Kabatiella zeae) en roest (Puccinia spp) en zorgen ervoor dat de plant langer groen blijft, wat een hogere opbrengst geeft (greeningseffect). Quilt Xcel bevat azoxystrobine en propiconazool. Azoxystrobine is de actieve stof van Amistar. Propiconazool is een triazool die toegepast wordt in de graanfungiciden Tilt 250 EC en Bravo Premium. Retengo Plus bevat ook een strobi en een triazool, namelijk epoxiconazool (onder meer in Opus Team) en pyraclostrobine (onder meer in Signum). De dosering van Retengo Plus is 1,5 liter per hectare, dat van Quil Xcel 1 liter per hectare. Beide middelen moeten gespoten worden vlak voor het verschijnen van de pluim.

Of registreer je om te kunnen reageren.