Rundveehouderij

Achtergrond 1722 x bekeken

Rekenen met continu veranderende maiskuil

Veehouders moeten er rekening mee houden dat hun maiskuilen tijdens de opslag aan verandering onderhevig zijn. Dat stelde Gerard Abbink, productmanager van Eurofins Agro.

De afbraakkenmerken van 54 maiskuilen met verschillende drogestofgehalten en NDF-klassen zijn vergeleken. Deze kuilen zijn een jaar lang elke maand bemonsterd en vergeleken met de prestaties van de koeien uit de melkproductieregistratie.

In eerste 3 maanden grootste afname bestendigheid

Het is bekend dat de bestendigheid van zetmeel gedurende de opslag afneemt. Het onderzoek toont dat vooral in de eerste 3 maanden de afname het grootst is. Kuilen, variërend van 25 tot 32% bestendig zetmeel bevatten na 3 maanden nog ongeveer 23% bestendig zetmeel. Een andere bevinding is dat alle kuilen rond 20% bestendigheid eindigen, ongeacht de uitgangssituatie.
Veehouders dienen hiermee rekening te houden in hun rantsoen. Bestendig zetmeel stuwt de melkproductie, mits niet te veel wordt gevoerd. Daarbij lijkt 1.400 gram het maximum, zo wordt door onderzoek bevestigd. Als de bestendigheid van het zetmeel uit de maiskuil afneemt is dat aan te vullen via mengvoer.

Oplosbaar ruw eiwit graadmeter omzettingsverlies

Kuilen met een hoge oplosbaarheid van het eiwit vertonen ook meer zetmeelverlies. Oplosbaar ruw eiwit is een indicator voor omzettingsverliezen. Het verlies is beperkt bij een 55% of minder eiwitoplosbaarheid. Tussen 55 en 65% is er gemiddeld 12 gram verlies. Dat loopt op tot 25-30 gram per kilo droge stof bij een percentage van 65 of meer. De variatie in verlies van zetmeel loopt uiteen van 0 tot zelfs 77 gram. Dat is enorm veel gezien het feit dan snijmais gemiddeld rond 360 gram zetmeel bevat.

Verlies van zetmeel is verlies van VEM

Daar waar een hoge VEM gecombineerd wordt met een hoog bestendig zetmeelgehalte reageren de koeien het best in zowel melkgift als melkeiwitgehalte. Een hoog zetmeelgehalte met een iets lagere VEM gaat vaak ten koste van het melkeiwit, terwijl een iets lagere bestendig zetmeelpercentage met een hoge VEM vaak iets melk kost.

Of registreer je om te kunnen reageren.