Pluimveehouderij

Nieuws 2093 x bekeken

Antibioticagebruik vleeskuikenhouderij gestabiliseerd

Zeist – De algehele daling van het antibioticagebruik bij vleeskuikenbedrijven is in de loop van 2014 tot stilstand gekomen.

Dat staat in het rapport Antibioticumgebruik Pluimveesector in 2014, dat door de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD) is opgesteld in opdracht van de overkoepelende organisatie voor de pluimveesector Avined.

Volgens het rapport signaleert de werkgroep Antibiotica Pluimveesector dat pluimveebedrijven op het gebied van dierenwelzijn en diergezondheid met meer problemen te kampen hebben, waaronder pootproblemen ten gevolge van enterococcen-besmettingen. In de eerste helft van 2015 wil de organisatie daarom een bredere analyse opstellen van de situatie in de sector en van de gevolgen van de daling van het antibioticumgebruik. Wel blijft het de ambitie van de sector om ook na 2014 tot een verdere reductie te komen.

Daling ten opzichte van 2013

Het antibioticumgebruik in de vleeskuikenhouderij daalde in 2014 met 14 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. Volgens de rapporteurs had dit te maken met het feit dat het antibioticumgebruik begin 2013 nog aanzienlijk hoger lag. In 2014 bleef het gebruik per maand bekeken stabiel over het hele jaar bekeken. De gemiddelde dierdagdosering per dierjaar (dd/dj) bedroeg 15,1, waarvan 0,4 dd/dj een derde keus middel betrof. Sinds het basisjaar 2009 betekent dit een reductie van 56 procent van antibioticagebruik in de vleeskuikensector. Doelstelling van het ministerie is om in 2015 een reductie van 70 procent ten opzichte van 2009 te realiseren.

Antibioticagebruik bij opfok vlees omhoog

Het antibioticagebruik bij opfokbedrijven voor de vleessector bleek te zijn toegenomen sinds 2013, het eerste jaar dat deze cijfers volledig werden geregistreerd. Gemiddeld bedroeg het gebruik 18,4 dd/dj in 2014, tegenover 13,0 in 2013. De opfoksector zou inmiddels zelf een plan hebben opgesteld om dit gebruik op korte termijn terug te dringen. Daarnaast vindt de sector de hoeveelheid derde keus middelen die op opfokbedrijven gebruikt worden te hoog. Ook hier wordt aan gewerkt om dit te verminderen. Het gebruik van derde keus middelen bedroeg in de opfoksector 3,5 dd/dj in 2014.

 

Reductie bij kalkoenen, legsector stabiel

Het antibioticagebruik op kalkoenbedrijven nam afgelopen jaar met 22 procent af ten opzichte van 2013, waarbij de gemiddelde dagdosering 41 bedroeg. Ten opzichte van 2011, toen het gebruik voor de kalkoensector voor het eerst volledig in kaart werd gebracht, is er een antibioticareductie van 46 procent gerealiseerd. Voor de legsector zijn geen doelstellingen qua antibioticareductie gesteld, omdat het antibioticagebruik hier ten opzichte van de andere pluimveesectoren al laag ligt. In 2014 bedroeg de gemiddelde dagdosering 1,1 dd/dj, wat vrijwel gelijk was aan 2013.

Of registreer je om te kunnen reageren.