Home

Nieuws 1568 x bekeken

Kamer niet blij met herschikking keuringen

Den Haag - De Tweede Kamer heeft forse kritiek op de kabinetsplannen om onder meer de keuring van de NAK, de bloembollenkeuring en de SKAL onder te brengen in twee nieuwe zelfstandige bestuursorganen voor de plantaardige en dierlijke sector.

Regeringspartij VVD is er niet van overtuigd dat het opheffen van onder meer de Nederlandse Algemene Keuringsdienst voor zaaizaad en pootgoed een verstandige stap is. De VVD vraagt zich af of het kabinet niet over één nacht ijs gaat. In een schriftelijke overlegronde zegt de VVD zich af te vragen of er wel goed overleg is gevoerd met de betrokken ondernemers en de betrokken organisaties. "Wat is de noodzaak om de situatie te wijzigen", aldus VVD'ers Helma Lodders en Bart de Liefde, die refereren aan de moeizame fusie van de VWA, de Plantenziektekundige Dienst en de Algemene Inspectiedienst tot de huidige Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Het CDA zegt dat niet duidelijk is welke keuringstaken nou precies waar moeten worden ondergebracht en wat dat dan zou opleveren. "Een wijziging van het systeem van plantaardige keuringsdiensten is onbegrijpelijk en gevaarlijk voor onze exportpositie." Volgens de christendemocraten moet te allen tijde voorkomen worden dat "een goed functionerend systeem wordt geslachtofferd omdat het rijk de kosten van de NVWA wil doorberekenen aan ondernemers".

De ChristenUnie vindt dat het kabinet te ver doorschiet met de plannen om de plantaardige keuringsdiensten samen te voegen en weer onder invloed van het rijk te brengen. Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber: "Het is op zich niet verkeerd om te kijken of keuringsdiensten kunnen worden samengevoegd. Maar het lijkt erop dat de plantaardige keuringsdiensten nu de dupe worden van de misstanden in de vleessector."

Of registreer je om te kunnen reageren.