Home

Nieuws 915 x bekeken

Inventarisatie mestverwerkingscapaciteit van start

Zwolle – Twee organisaties op het gebied van mestverwerkingen zijn gestart met een inventarisatie van de mestverwerkingscapaciteit in Nederland. Alle mestverwerkers, nu en in de toekomst, zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de landelijke inventarisatie mestverwerkingscapaciteit. Het initiatief van Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mest Afzet is het vervolg op de inventarisatie van vorig jaar.

In aanloop naar de invoering van verplichte mestverwerking heeft het Projectbureau Lokale Mestverwerking in samenwerking met Bureau Mest Afzet vorig jaar een eerste inventarisatie gemaakt van de bestaande en in ontwikkeling zijnde mestverwerkingscapaciteit. De conclusie was dat voor 2015 nog niet voldoende capaciteit beschikbaar was. Wel zaten er veel initiatieven in de pijplijn.

Uit de nieuwe inventarisatie moet blijken of en welke stappen Nederland moet nemen om aan de verwerkingsplicht te voldoen. De inventarisatie is volgens LTO Noord Projecten, een van de deelnemers in het projectbureau, van belang om te kunnen beoordelen of er voldoende verwerkingscapaciteit voor de veehouders beschikbaar komt om aan de verwerkingsplicht te kunnen voldoen. Daarnaast kunnen uit de inventarisatie knelpunten naar voren komen van diverse aard. Welke acties daaruit voort kunnen komen wordt bepaald als de uitkomsten bekend zijn.

Voor zowel de veehouderijsector en de (toekomstige) mestverwerkers levert de inventarisatie waardevolle informatie op. De mestverwerkers krijgen zicht op hoe de markt zich ontwikkelt en kunnen op basis daarvan besluiten nemen ten aanzien van de eigen onderneming.
Het Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mest Afzet roepen dan ook alle mestverwerkers en toekomstige mestverwerkers op om de inventarisatie in te vullen. Een persoonlijke uitnodiging is verstuurd naar de adressen die bekend zijn bij het Projectbureau Lokale Mestverwerking en Bureau Mest Afzet. Ook niet-aangeschrevenen zijn zeer welkom om deel te nemen.
De inventarisatie kan tot en met 17 juli 2014 worden ingevuld via www.bureaumestafzet.nl en op www.mestverwerkingsloket.nl.

Of registreer je om te kunnen reageren.