Home

Nieuws 3878 x bekeken 13 reacties

RvS: Boer moet werkzaamheden waterschap toestaan

Den Haag - Een boer in Haaksbergen is door de Raad van State in het ongelijk gesteld. De boer had een zaak tegen de gemeente Haaksbergen aangespannen wegens het onterecht verlenen van een omgevingsvergunning. Met die omgevingsvergunning kon het waterschap Regge en Dinkel werkzaamheden uitvoeren in het kader van het inrichtingsplan 'Herinrichting beken Buurserveld'.

De betreffende boer heeft percelen grond liggen die grenzen aan de Biesheuvelleiding, een onderdeel van de herinrichting van Buurserveld. Door de werkzaamheden van het waterschap zouden zijn percelen te nat worden en niet meer geschikt zijn voor landbouw.
De Raad van State is van oordeel dat de werkzaamheden inderdaad gevolgen hebben voor de percelen van de boer, maar die gevolgen zijn niet zodanig dat gebruik volgens de geldende bestemming - agrarisch gebied van landschappelijke waarde - onmogelijk wordt.
De Raad van State stelt dat de rechtbank Overijssel terecht in een eerdere uitspraak heeft gesteld dat het inrichtingsplan als doel heeft de waterhuishoudkundige inrichting van het gebied waarin het perceel is gelegen te optimaliseren voor bos, natuur en landbouw. Ook het oordeel van de rechtbank om het standpunt van het college te volgen dat de werkzaamheden zijn bedoeld om verdroging van onder meer landbouwgrond tegen te gaan, is een reden voor de Raad van State om het hoger beroep ongegrond te verklaren.

Laatste reacties

 • koestal

  Een boer heeft weinig meer te vertellen bij die grote instellingen,die redeneren op basis van het milieu ,daar moet een boer zeker begrip voor hebben,hij heeft wel andere zorgen

 • michel1

  boeren zijn de joden van de 21 ste eeuw :niks te zeggen, alleen werken en jaknikken, anders!!!!

 • melkveehouder .

  Jammer om te schrijven, maar de RvS is voor wat betreft haar motivering bij uitspraken gespecialiseerd in doelredenatie. Niet meer en niet minder dan het proberen juridisch recht te schrijven van krom overheidsbeleid. En lukt zelfs dat niet, dan lees je in de motivering; verweerder heeft zich ter zitting in alle redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat ... bla bla bla... of.. eiser heeft niet overtuigend kunnen aantonen dat bla.. bla...Loshangend gebreuzel. Met het uitspreken van recht in de zin van trias politica heeft dit totaal niks meer te maken. De slager die zijn eigen (overheids)vlees keurt. Tja, je wordt voor het ere baantje als staatsraad ook niet aangedragen als je de overheid tegen het been (hebt ge-) schopt.

 • minasblunders1

  Melkveehouder, ik onderschrijf je verhaal voor 100%. En bij de Hoge Raad is het al niet veel beter.

 • joannes

  Sinds wanneer kan en mag waterschap Regge en Dinkel in opdracht van een gemeente Haaksbergen eigen grond modificeren ten koste van de grond van de Buurman? Want zo eenvoudig is het; met het inrichtingsplan 'Herinrichting beken Buurserveld'. waarvoor de waterhouding gewijzigd moest worden, wordt in dezelfde aktie de waterhuishouding van de betrokken boer gewijzigd. Een wijziging die de functionaliteit devalueert, of te wel, in productiewaarde doet dalen. Precies het omgekeerde voor wat de gemeente Haaksbergen voor haar eigen grond voorstaat. Dit is een illigale onteigening. In mijn ogen alleen mogelijk in een rechtsstaat wanneer er een redelijke compensatie tegenover staat. Maar ja....... Rechtsstaat!

 • Burnetti

  @melkveehouder: veehouders die door de RvS in het gelijk werden gesteld hoor ik niet klagen.
  RvS fluit overheden regelmatig terug. Lees de uitspraken over LOG Beemte/Vaassen en Azewijn. Ging toch over gebieden met samen 25 tot 50 nieuwvestigingen.

  Het is maar hoe je de werkelijkheid beleefd of hoe zuur je bent.

 • P.boertje

  rechtbanken zijn draaibanken

 • trijnie

  Raar hoor, maar de betreffende boer zal toch wel gecompenseerd worden? Hoop ik?

 • melkveehouder .

  @burnettie. Als de nationale overheid de intensieve veehouderij graag concentreert en de lokale overheid niet, dan krijg je zoiets. En als, zoals in bovenstaande casus, de linkse) kant van de overheid graag peilverhoging ziet ondanks dat de aangrenzende boer nadeel ondervindt, dan krijg je dit soort motivering. Ik zou jouw gezicht wel eens wiilen zien als ze de asfaltweg voor je deur zouden opbreken en er slechts een zandpad van overlieten. En als je dan met bij de RvS je gram ging halen, ze je naar huis stuurden met de opmerking dat de oorspronkelijke functie als weg niet aangetast is geworden. En nee, je krijgt geen compensatie omdat de oorspronkelijke, historische weg, ook al een zandpad was. En ja, zo werkt het in de praktijk op het moment dat de overheid dit wenst.

 • joohoo

  Dus de opwarming van de aarde is nu wettelijk geregeld en mag niet tegengehouden worden.

 • cocoma

  Bij natuur en milieukwesties krijgt de overheid vaak gelijk, het is als benaadeelde ook lastig om precies aan te geven wat je nadeel of schade is. De raad van State gaat ook geen natuurplan afkeuren (werkgelegenheid bij de inrichting, meer natuurbeleving nadien) als 1 boer enkele duizenden euro's schade lijd.

 • melkveehouder .

  @cocoma. Vaak genoeg is het nadeel door natschade wel uit te rekenen in klinkende munt, maar ook dan kan de RvS er wat van. Er wordt gewoon gesteld dat je weliswaar nadeel hebt ondervonden, maar dat dit voor eigen rekening dient te blijven omdat je bewust het risico hebt genomen akkerbouw gewassen te telen op landerijen die van oorsprong (lees: meer dan 50 jaar geleden) niet geschikt waren voor akkerbouw. En dat je de afgelopen jaren gewoon geluk hebt gehad dat de percelen door aanpassing van de waterstaatkundige werken zo goed ontwaterd waren. Doch dat je hieraan geen rechten kunt ontlenen etc. etc. bla bla. en de schade voor rekening van benadeelde dient te komen. Dit is rechtsprekend links Nederland. Een hardwerkende zelfstandige waarvan ze kunnen plukken wordt er gewoon ziek van!

 • wienbemelmans

  HET IS EN BLIJFT EEN BOEVENBENDE

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.