Home

Nieuws 1153 x bekeken

'Kunstmestvervangers in volgend actieplan'

Den Bosch – In het mestbeleid is duidelijk een stap gezet van generiek beleid naar specifiek beleid. "Eigen inspanningen en resultaten van ondernemers worden zo vertaald in ontwikkelingsruimte zoals via de kringloopwijzer en bodembalansen." Dat is de stellige overtuiging van LTO- en ZLTO-bestuurder Peter Brouwers.

De afgelopen tien jaar was hij portefeuillehouder Mest en Mineralen en stond hij mede aan de wieg van het huidige mestbeleid. Op 25 november neemt hij afscheid als bestuurder van ZLTO en LTO Nederland.

Brouwers erkent dat het mestbeleid wel anders vorm heeft gekregen dan waar in 2010 op in werd gezet, maar van een mislukking - omdat er bijvoorbeeld nog steeds dierrechten zijn - is volgens Brouwers geen sprake. "Kijk naar de inzet van kunstmestvervangers, daarbij liepen we tegen Brusselse wetgeving aan. Maar de pilots voor toepassing zijn verbreed en dat is voorsorteren op erkenning door Brussel. In die zin is er een duidelijke omslag te zien, ook in Brussel, en dat stemt mij positief. Ik verwacht dat in het komende actieprogramma vanaf 2017 ruimte is voor kunstmestvervangers als derde meststof naast dierlijke mest en kunstmest."

Of registreer je om te kunnen reageren.