Home

Nieuws 1905 x bekeken 11 reacties

Groei autopark telt niet mee bij stikstofvergunning

Den Haag - De groei van het Nederlandse autopark, de groei van de bevolking of het stoken van de verwarming vormen een uitzondering in de stikstofaanpak. Daarvoor zijn geen vergunningen nodig. Dat blijkt uit het besluit grenswaarden Programmatische Aanpak Stikstof, dat staatssecretaris Sharon Dijksma (Economische Zaken) donderdag naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

In het besluit wordt vastgesteld dat er een grenswaarde is van 1 mol stikstofdepositie per hectare. Het besluit hoort bij de Natuurbeschermingswet, waarin de programmatische Aanpak Stikstof wordt geregeld. De regeling gaat ervan uit dat bij zo'n lage depositie geen schade wordt toegebracht aan stikstofgevoelige natuurgebieden, althans er is geen Natuurbeschermingswetvergunning voor vereist. Bij de vraag of een Nb-vergunning kan worden afgegeven moet overigens niet alleen gekeken worden naar de stikstofdepositie op een nabijgelegen natuurgebied.

Doel van de PAS is om economische ontwikkeling mogelijk te maken zonder schade aan te brengen aan stikstofgevoelige natuur.

De economische ontwikkelingen worden beperkt door de ontwikkelingsruimte die daarvoor beschikbaar is. De ontwikkelingsruimte is er bij voorbeeld voor de uitbreiding van veehouderijbedrijven in of bij een Natura 2000-gebied, voor de vestiging van stikstofuitstotende industrie of de aanleg of verbreding van wegen.

In het besluit staat dat voor snelwegen of andere infrastructurele projecten specifieke grenswaarden gelden in de vorm van een afstandsgrens tot een gevoelig natuurgebied. Als snelwegen op 3 kilometer of meer liggen vanaf een Natura- 2000-gebied, worden ze geacht geen stikstofdepositie op het natuurgebied te veroorzaken. Depositie van een snelweg op meer dan 3 kilometer telt sowieso niet mee.

De hoogte van de grenswaarde  is onderwerp van discussie, omdat in het buitenland hogere grenswaardes gebruikt zouden worden. De vraag hoe hoog de depositie, is moet worden bepaald aan de hand van een rekenmodel (Aerius) dat met het oog op de PAS is ontwikkeld. Het rekenmodel moet niet alleen kijken hoeveel depositie een bedrijf heeft, maar ook weten hoeveel ontwikkelingsruimte eris.

Laatste reacties

 • polsbroek

  Koeien wel laten mee tellen vliegtuigen niet daar is stemmen mee ts halen

 • info36

  De zoveelste rechtsongelijkheid.

 • zwbig

  Telt depositie van een veehouderij op meer dan 3 kilometer ook sowieso niet mee???????????????

 • bramegberts1

  De PAS is nog niet aangenomen of de eerste uitzonderingen worden alweer gemaakt. Heilige koeien zijn echt heilig. Melkkoeien horen in de wei. Het is echt een zootje aan het worden, vooral zo doorgaan.

 • putten

  ze durven beter een gewone koe te pakken, dan de heilige koe want dat kost meer stemmen en belastinggeld.

 • meuleman

  Meten met 2 maten heet zoiets!

 • koestal

  Het belachelijke van de Haagse Bluf

 • koestal

  wel dreigen met dierrechten ,maar niet met autorechten

 • veldk

  de veehouder aan een natuurgebied telt wel mee.. een grote weg telt niet mee.. economisch belang heet dat dan?! welkom in nl

 • joohoo

  En dat voor een sector die verantwoordelijk is voor 2% van de totale uitstoot.

 • koestal

  Hoe geloofwaardig zijn ze nog ?

Laad alle reacties (7)

Of registreer je om te kunnen reageren.