Commentaar

2875 x bekeken 10 reacties

Fosfaatalarm in akkerbouw

Akkerbouwers merken dat de fosfaattoestand op hun percelen terugloopt. De telers zien hun gewassen na het zaaien of poten trager op gang komen. Zij willen daar graag wat aan doen, maar zijn gebonden aan steeds scherpere bemestingsnormen.

Hoewel boeren al jarenlang kanttekeningen plaatsen bij de almaar scherper wordende fosfaatnormen, lijken ze nu het gelijk aan hun kant te krijgen. Concrete bewijzen ontbraken tot nog toe, maar nu krijgen de telers steun vanuit onderzoek dat het onderzoekslaboratorium BLGG AgroXpertus heeft uitgevoerd.

Fosfaattoestand achteruit

Uit een vergelijking van bijna 200.000 bodemmonsters concludeert het BLGG dat de fosfaattoestand in de Nederlandse bodem de afgelopen tien jaar achteruit is gegaan. In meer dan de helft van de gevallen registreerden de onderzoekers een geringere beschikbaarheid aan fosfaat dan bij een eerdere meting in de jaren 2004 tot 2008.

Productiepotentieel lijdt onder normen

Onderzoek in 2009 wees nog uit dat de fosfaattoestand stabiel bleef. Toen mocht er echter nog voldoende fosfaat worden aangevoerd. Het ziet ernaar uit dat de aanscherping van de fosfaatnormen daarna te ver is doorgeschoten en dat dit nu ten koste gaat van het productiepotentieel van de Nederlandse landbouw.

Bemesting op maat

De onderzoeksresultaten van BLGG vormen een ernstige alarmering en er zal snel iets moeten gebeuren om de neerwaartse spiraal in de fosfaattoestand tegen te gaan. Simpel de normen verhogen zal niet gaan. Maar in een tijd waarin op de vierkante centimeter kan worden gezaaid mag worden verwacht dat ook de bemesting beter op maat kan worden gesneden.

Laatste reacties

 • agratax2

  Daar fosfaat vooral bij de start van belang is, zou rijen bemesting wel eens een (tijdelijke) oplossing kunnen zijn. Zo ligt de fosfaat tenminste dicht bij de nog kleine plantjes en dus goed opneembaar.

 • veldzicht

  Gewoon de fosfaat normen 25% verhogen en alle problemen zijn opgelost,
  beter voor mens,dier en milieu.

 • maiskolf

  En minder onnodige mestafvoer 

 • gjh

  dit wist iedereeen dat dit zou gebeuren daar hoef je niet deskundig voor te zijn.

 • kalkar

  Simpel de normen verhogen zal niet gaan. Wie is er hier nu een debiel? Hoe simpel kan iets zijn. Maar nee hoor, niet voor de roverheid. Het zal en moet bakken met geld kosten, de teringl........

 • wmeulemanjr1

  Hoezo fosfaatplafond instellen? ?

 • landboer


  Ze stellen een fosfaatplafond in om de derogatie veilig te stellen,en die gaat alleen over stikstof....

 • joohoo

  Het effect op volksgezondheid is veel erger dan alleen een lagere opbrengst. Deze gewassen voldoen in de verste verte niet meer aan voedselveiligheid.

  Wel erg toevallig dat dit naar buiten komt waneer de ombutsman een  onderzoek gaat instellen?.
  Of is er iemand angstig voor de uitkomst????.

 • agratax2

  @joohoo. De voedselveiligheid waar jij vermoedelijk op doelt, is met pilletjes wel aan te zuiveren. Alle elementen die in te lage concentratie in ons eten zitten vullen we aan met hulp van de chemie fabrieken. Ik zie eerder de voedselzekerheid in het gedrang komen, door dalende opbrengsten.

 • agro1


  atax, er zijn wereldwijd enorme overschotten, 'ample supplies' zogezegd. onze waardevolle en onmisbare producten worden aan spotprijzen verhandeld en jij kliert over voedselzekerheid??? door wie word je betaald om dergelijke tendentieuze berichten af te scheiden, of je bent echt zo onnozel, dan zij het je vergeven.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.