Commentaar

3011 x bekeken 3 reacties

Onzekerheid knaagt in fosfaatdiscussie

Chaos regeert in fosfaatdebat. Zelfs een slecht besluit is beter dan geen besluit.

Nergens is de verdeeldheid in de landbouw zo groot als in het debat over fosfaat- en varkensrechten. De tegenstellingen en het onvermogen om besluiten te nemen, drukken de stemming. De onzekerheid knaagt. Elk besluit is beter dan de huidige impasse, zelfs een slecht besluit. Met die kanttekening dat elk besluit winnaars en verliezers kent.

Voordelen aan uitruil rechten

Boerderij peilde onder veehouders de mening over dier- en fosfaatrechten. Heet hangijzer is de uitwisselbaarheid tussen fosfaat- en varkensrechten. Er zitten ontegenzeggelijk voordelen aan die uitruil. Melkveehouders kunnen hun expansiedrift een basis geven; voor stoppende varkenshouders betekent het een warme sanering.

Gelijke rechten

Het lijkt simpel, maar al direct speelt de vraag of alle melkveehouders gelijke rechten hebben. Of moet er een verdeelsleutel naar groei, grondgebondenheid en/of weidegang overheen? En dan klinkt, begrijpelijk, de roep uit de pluimveesector die de mestverwerking wél voor elkaar heeft en in de startblokken staat om uit te breiden, of dat al heeft gedaan. Ook die sector wil meedelen in de koek.

Varkenssector roert zich

Als het alleen voordelen zou hebben, was de keuze snel gemaakt. Terecht roert de varkenssector zich. Het tijdelijk ‘ontschotten’ van sectoren betekent een run op varkensrechten, met als direct gevolg dat de prijs ervan stijgt. Varkenshouders met toekomstplannen zitten daar niet op te wachten.

Dijksma durft niet te kiezen

Niet alleen de sector ruziet. In Den Haag vliegen politici elkaar in de haren. De VVD spant de kroon. De liberalen zagen zelfs aan de poten van dit ‘fosfaat-bouwwerk’. Sharon Dijksma, staatssecretaris van Economische Zaken, durft geen keuze te maken. Zij heeft alleen contouren geschetst en geeft in brieven richting, maar verwijst voor de invulling naar het overleg met de sector. Ook Brussel is een dankbaar excuus voor gebrek aan daadkracht.

Dijksma moet de knopen nu doorhakken. Zij kan het niet iedereen naar de zin maken. Dit dossier kent nu eenmaal winnaars en verliezers.

Lees meer over fosfaatrechten.

Laatste reacties

 • John*

  als je de bodem wil beschermen moet je deze controleren en niet t vee. jaarlijks grondmonsters nemen en evenwichtsbemesting toepassen zal wel leiden tot de wenselijke nitraatgehalten.

  Stap 1:

  bodem bemonsteren

  Stap 2:

  uitslagen op mijn rvo = plaatsingsruimte

  Stap 3:

  plaatsingsruimte toewijzen aan veehouderij (eigendom, gebruiksverklaring, mest afname overeenkomst)

  Stap 4:

  wat in april niet geplaatst verwerkt of geexporteerd moeten worden.

  de kosten van de contracten voor de grond of verwerking bepalen de hoeveelheid dieren die er gehouden kunnen worden.

 • massan

  HOEZO EEN SLECHT BESLUIT NEMEN OM DUIDELIJKHEID TE SCHEPPEN??
  Dit is de grootste onzin.
  Ga eerst naar Brussel en maak duidelijk wat gedaan wordt aan verwerking e.d. en leg uit dat het fosfaatplafond een onzinnig iets is. Kijk eerst wat mogelijk is om met Brussel te regelen voordat in Nederland overhaast onzinnige fosfaatrechten worden ingevoerd.

 • kiepel

  Juist Maatwerk kost tijd en overhaast besluiten om er vanaf te zijn is populistisch gezever.
  Laat in 2016 de AmvB zijn werk doen en je zult zien dat de fosfaatrechtenzooi niet meer nodig is of anders ingevuld moet worden.

Of registreer je om te kunnen reageren.