Commentaar

1802 x bekeken 4 reacties

Geen illusies over natuur

Volgens het Wereldnatuurfonds zijn 'fundamentele keuzes' nodig over natuurbehoud. De organisatie vindt dat de 'intensieve grootschalige landbouw' vervangen moet worden door 'duurzame landbouw'.

Dit alles om de diersoorten van het boerenland te laten gedijen en natuurgebieden te herstellen. Volgens het WNF zijn het agrarisch natuurbeheer, het gemeenschappelijke Europees landbouwbeleid en het stikstofbeleid onvoldoende om de achteruitgang van de natuur in het agrarisch landschap tegen te gaan. En dus moet de hele landbouw op de schop.

Een harde boodschap

Deels heeft het WNF gelijk. Fundamentele keuzes zijn nodig. Maar wie de realiteit onder ogen ziet, moet vaststellen dat die keus precies andersom zal uitpakken dan de natuurorganisatie wil: erken dat het grootste deel van de productielandbouwgebieden duurzaam ongeschikt is voor de flora en fauna die hier vroeger wel bij hoorden. De wereld is veranderd en de klok laat zich niet terugdraaien.

Voor liefhebbers is het een harde boodschap, maar wen er maar aan: waar de grutto weg is, komt hij niet terug. En dat is een groot deel van het landbouwareaal.

'Veerkrachtige landbouw'

Maar dat is niet het hele verhaal. 'Duurzaamheid' en 'biodiversiteit' hebben deels te maken met de productieomstandigheden zelf: met de bodemvruchtbaarheid. Dan gaat het niet meer om franje maar om de basisvoorwaarde voor effectieve landbouw. Daar komt de mooie term 'veerkrachtige landbouw' om de hoek kijken. Daar moet het heen.

Laatste reacties

 • oranje

  de mensen gaan ook niet honderd jaar terug in de tijd,
  dus de dieren die er nu nog zijn gaan mee in de tijd.
  maar als je in Nederland een weidevogel bent heb je meer last van de ganzen en vossen enz dan van de boer

 • koster

  precies oranje en dat is bewezen. In de laatste v-focus staat daar een mooi artikel over.
  Het wnf is trouwens in mijn ogen toch ongeloofwaardig. Zoals bv de uitstervende ijsbeer. Het schijnt dat er nog nooit zoveel geweest zijn als nu! Ze houden er dubbele agenda's op na.

 • farmerbn

  Het blijkt dat V-focus meer op de hand zit voor de boeren dan elk ander landbouwblad.

 • phmulder

  Als je de maatschappij blijft negeren, blijft zij (door kennisgebrek) ons dwarsliggen, met drastische kortingen op inkomenssteun tot gevolg (ik voorspel komende jaren afdwingen Vergroening)! Maar andersom heeft 'Landbouw' een gebrek aan kennis van natuur. Realiseer je, dat de landbouw (minstens) twee hele grote problemen/zorgen heeft, namelijk; 1)de onmogelijkheid kostendekkende prijzen te realiseren (met huidig EU-beleid), en 2)de zorgen van de kritische burger die vindt dat ‘Landbouw alle Natuur kapot maakt’ (waardoor de boer met steeds meer beperkingen en kosten wordt opgezadeld die niet doorberekend kunnen worden). Maar boeren opereren binnen de kaders die EU-landbouwbeleid zelf heeft opgesteld! Dit (politieke) EU-beleid is met verbod op aanbodbeheersing, een overschotbeleid, met dumpprijzen én intensivering tot gevolg. En juist dat heeft biodiversiteitsverlies tot gevolg. Op mijn gangbaar intensieve akkerbouwbedrijf bewijs ik dat met praktische eenvoudige maatregelen die aanvullend zijn op het agr.natuurbeheer, dat akkervogels van de 'rode lijst' (patrijs en veldleeuwerik) zich binnen 1-5jaren zich weer laten zien en zelfs gaan broeden (dus Johan, dat haaks op wat je beweert). We kunnen dus heel eenvoudig 'scoren' in de maatschappij (bijv. op 'Week vd Akkerbouw') en tegelijkertijd de boodschap uitdragen dat niet de boer maar EU-beleid (is politieke keus!) akkernatuurherstel in de weg staat! (zie ook de opzet 'Verbinding Boer-Burger' op www.Boerenbuitengebied.nl).

Of registreer je om te kunnen reageren.