Commentaar

1523 x bekeken

Kleine teelten beschermen

Telers van 'kleine' akkerbouwgewassen in de EU hebben een probleem. Gewasbeschermingsmiddelen zijn lang niet altijd beschikbaar. De toelatingsprocedure is vaak zo kostbaar, dat het voor de fabrikant niet loont om eraan te beginnen. Hierdoor kunnen telers geen gebruik maken van middelen die er wel zijn, en waarvan de milieu-effecten wel bekend zijn, maar die om bureaucratische redenen niet mogen. De toelating van de werkzame stoffen is wel op Europese schaal geregeld, de toelating van de middelen zelf niet.

Volgens een studie van de EU zou hierdoor voor een miljard euro schade optreden aan deze gewassen. Met zulke schattingen is het uiteraard altijd uitkijken. Er zitten arbitraire aannames in. En uit het feit dat deze teelten er toch nog steeds zijn, kun je afleiden dat er blijkbaar toch wel rendement mee is te halen. Overigens moet je het woord 'klein' met een korreltje zout nemen, want het gaat om 8 procent van het areaal en om maar liefst 22 procent van de omzet.

Toch is er een probleem dat aandacht verdient. Het kan voorkomen dat een middel in Nederland niet is toegelaten omdat hier maar weinig hectares geteeld worden, terwijl het in Hongarije, met een groter areaal wel mag. Dat is krom. Toelatingsprocedures zijn er om mogelijke schadelijke gevolgen voor milieu en gezondheid uit te sluiten, niet om telers in het ene land te bevoordelen boven collega's elders.

Of registreer je om te kunnen reageren.