Commentaar

7753 x bekeken 37 reacties

Afvalrace in de melkveehouderij

Eerste slachtoffers door fluctuerende melkprijzen én onduidelijke wetgeving.

Hoewel de Tweede Kamer eindelijk heeft ingestemd met de melkveewet (Wet verantwoorde groei melkveehouderij), is het vlak voor de jaarwisseling nog steeds de vraag in welke mate nadere regels grondgebondenheid gaan regelen. Hoopgevend is dat bedrijven die worden overgenomen door familieleden, niet plots met strenge mestverwerkingseisen worden geconfronteerd.

Volgend jaar april is het afscheid van het melkquotumsysteem definitief, waarmee Brussel de melkprijs dertig jaar lang reguleerde. Echter, het jaar van de geliberaliseerde melkmarkt is nog niet aangebroken, of de eerste melkveebedrijven kampen al met liquiditeitsproblemen. En de verwachting is dat door dalende melkprijzen de financieringsproblemen komende maanden alleen maar groter worden, aldus adviesbedrijf DLV op basis van signalen uit het adviesprogramma Melkveemanager.

Het bericht maakte vorige week veel reacties los op de website van Boerderij. Natuurlijk leedvermaak voor die ‘topondernemers’ die ‘veel te dure stallen’ hebben 
gebouwd. Maar vrijwel alle reacties vallen terug op de vraag: Hoe goed zijn wij melkveehouders eigenlijk voorbereid op de vrije markt? Kunnen wij de concurrentie wel aan met grootschalige melkveehouders in Denemarken, het Verenigd Koninkrijk en landen buiten de EU?

De meeste melkveehouders beseffen wel wat er op hen af komt, maar het zit kennelijk nog niet diep in het 
bewustzijn. Daarvoor moeten zij de pijn van diepe financiële dalen door sterk fluctuerende prijzen eerst aan den lijve ondervinden. Vraag dat maar aan ondernemers in de intensieve veehouderij, akkerbouw en glastuinbouw. In deze sectoren is het voortdurend schuren aan de kostprijs en buffers aanleggen.

Veel melkveehouders zullen bezwijken onder de druk van vrije concurrentie. De helft haakt binnen tien jaar af, is de toekomstvisie van LTO. Echter, vooral binnen een vrije markt moet je anticiperen op de veranderende buitenwereld én veranderende wetgeving. De melkveewet is daarbij cruciaal, wie daarop vooruitliep, brandt nu zijn vingers. Overheid: kom met duidelijkheid.

Laatste reacties

 • alco1

  Geert. Brussel regelde 30 jaar echt de melkprijs niet. Wel het landelijk aanbod. Waarbij een systeem in werking trad van hier een beetje minder en elders een beetje meer. ( Nivellering)
  Echter is men toch tot het inzicht gekomen dat er gewone marktwerking plaats vindt, als maar een klein aantal landen geremd worden.

 • Vibank

  Een klein aantal landen?
  De gehele eu
  Met over 300 miljoen inwoners
  Blijf vooral in VRIJE marktwerking geloven
  Ik geloof niets is vrij
  Alles heeft zijn prijs

 • Mels

  Zolang het belangrijker is wie de meeste melk uit een koe kan halen dan wie voor de laagste kostprijs/ltr melken kan is de melkprijs nog niet laag genoeg. Het roer zal om moeten en men zal moeten beseffen dat enkel de kostprijs/ltr telt en of je dat nou met 50,100 of 200 koeien doet maakt niks uit. Rekenen rekenen dus.

 • koestal

  Als ik een eindje rond rij ,zie ik prachtige nieuwe stallen,dan denk ik die boeren hebben het voor elkaar ,maar als ik via via hoor wat voor een lening die boeren bij de bank hebben,ben ik blij dat ik niet in hun laarzen sta,ze hebben nog lang niet de leningen op hun aangekochte melkquotum afgelost terwijl het quotum binnenkort verdwijnt,hoe ver kun je gaan

 • minasblunders1

  Geert Hekkert, het is geen leedvermaak; ik stel slechts vast wat er de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden en wat de gevolgen daarvan zullen zijn. De liquiditeitsproblemen van nu hebben niets te maken met een lagere melkprijs, noch met de melkveewet. Beiden moeten immers nog komen. De 'topondernemers' hebben het verschil niet gezien tussen het financieren van quotum en het financieren van een nieuwe stal. Kopen van quotum was verschrikkelijk lucratief want het leverde direct geld op, terwijl het bouwen van een nieuwe stal het bedrijf (in de meeste gevallen) direct onder water heeft gezet. Zij komen nu in een situatie waar reguliere pachters al jaren in zitten, maar dan met veel grotere bedragen. Van de reguliere pachters zijn er al heel veel noodgedwongen gestopt......................

 • alco1

  @Vemdedairy.
  Ja, maar een paar landen worden geremd en Nederland alleen kent een gekte, ook gezien de hoge quota prijzen in het verleden.
  De EU molk zelfs vorig jaar 4.6 % onder het totale quotum. Dit getuigt toch niet van een systeem voor prijsbehoud in de EU. (Nivellering)
  Ik zeg ook niet dat ik geloof in vrije Marktwerking.
  Ik zeg dat we altijd al vrije marktwerking hebben. Hogere prijzen wordt wel weer teniet gedaan door vrije productie elders.

 • minasblunders1

  Een mooi voorbeeld van wat ik in #5 stel heeft Vergaderboer een paar weken geleden al gegeven in de columns 'Slapend rijk worden' en 'Jonge boer helpen met soort leenstelsel': eerst vertelt hij enthousiast hoe rijk hij is geworden door de grondprijsstijging en in de tweede column komt hij er opeens achter dat hij geen geld meer uit het bedrijf kan trekken (pensioen). Als hij echt slapend rijk was gebleven, zou hij immers zelf wel een achtergestelde lening in het bedrijf kunnen laten; ziehier de toekomst van veel 'topondernemers'.

 • John*

  na jaren 120 koeien melken in een stal van 80 kan het toch best uit om een stal van 200 koeien te bouwen??

 • hoving1

  John als je de financiele ruimte hebt en land genoeg is er denk ik geen probleem.

 • Piet, Midden-Europa

  Rekenen schrijft @Mels in de 3 # reactie en het hoofd koel houden !!!

 • minasblunders1

  John, dat valt van een afstand niet te zeggen of het wel of niet verantwoord is. In de eerste plaats moet je beseffen dat de melkveehouderij bij de huidige grondprijzen zwaar verliesgevend is. Als de melkveehouderij bij de huidige grondprijs wél rendabel zou zijn, zouden er ook wel reguliere pachters zijn die een grotere stal hadden gebouwd. Of jouw voorbeeld een verantwoorde keus is, kan je met een simpel rekensommetje uitrekenen: tel alle roerende zaken van je bedrijf op (alles wat je op korte termijn kunt verkopen aan 'losse' goederen), tel dit bedrag af van je totale financiering (inclusief het volledige bedrijfskrediet). Deze uitkomst deel je door het aantal hectares dat je in eigendom hebt. Als je onder de 60% van de vrije verkeerswaarde van de grond komt, dan is de investering redelijk veilig. Tussen de 60 en de 80% is het riskant en boven de 80% moet je er niet aan beginnen. (Globaal genomen)

 • Mels

  Maar waarom zou je er 200 gaan melken als het met 120 ook kan?? Wat voegt het toe om (meer) personeel in te moeten huren? Het is nog maar de vraag of melkveehouderij op de lange termijn weer lonend wordt. Ik heb al vaker gezegd dat het de fabrieken,coop of niet, niet uitmaakt waar ze hun 'grondstof' voor inkopen en waar ze het vandaan moeten halen.

 • farmerbn

  Vervangingsinvesteringen kosten geld maar de omzet gaat niet omhoog maw je verdient minder met bv zo'n zelfde (nieuwe) trekker. Omzetverhogende investreringen geven meer marge bv aankoop quotum. Nu het quotum verdwijnt is een stal bouwen een vervangingsinvestering maar als die stal groter wordt ook een omzetverhogende investrering. Het kan dus best slim zijn om die investering te doen.

 • joopi

  Zo lang er grond verkocht wordt voor boven de 60000 euro waar je dan 2,5 koe op mag houden valt het nog wel mee in melkveehouderij.
  Pas als de grondprijs in een vrije val komt, dan is er reden tot zorg.
  Die nu moeten afhaken zijn gewoon niet goed genoeg

 • Piet, Midden-Europa

  Dat is het probleem @Mels ; groot, groter, GROOTST, dat is TRENDY !!! Nuchterheid en een open oog voor de REALITEIT is ouderwets en past niet meer bij de Agrarische Handel en Industrie !!! Waardoor (!) de producenten zich zand in de ogen laten strooien, met hulp van de Kredietgevers en Adviseurs !!!

 • mtstendam

  Soms snap ik de discussie niet. Bij een melkprijsdaling gaat het onmiddellijk weer over grote nieuwe stallen. Voorop gesteld, er zijn weleens situaties dat ik ook denk van, kan dat allemaal wel. Maar schaalvergroting is van alle tijden, anders hadden we allemaal nog op de grup gemolken van opa, op een melkkrukje. De ligboxenstallen zijn bijna allemaal gebouwd in de zeventiger jaren, begin tachtig. Die hebben veertig jaar hun dienst gedaan. Die zijn voor het grote deel gewoon op. Degene die indertijd geen lb stal hebben gebouwd, zijn nu vaak geen boer meer. Zo zal dat nu ook het geval zijn als je eeuwig blijft doormodderen. Dat de meeste ondernemers ervoor kiezen om nu weer een nieuwe stal te bouwen, en het bedrijf weer te ùpdaten`lijkt me een logische stap in de continuiteit op de lange termijn. En oke, in de meeste gevallen zal die groter gebouwd worden, maar door het verminderen van het aantal bedrijven en inflatie lijkt me dat ook logisch.

 • Penkie Menki

  Dom .......dommer.......het domst...........grote boer

 • minasblunders1

  Ten Dam, daar gaat het ook niet om. Het gaat erom dat je moet zorgen dat je bedrijf niet onder water komt te staan. Al bouw je een stal voor 1000 koeien; als je bedrijf niet onder water staat, is er niets aan de hand en kun je gewoon doormelken. Maar waar bij velen het geld de afgelopen jaren ECHT vandaan kwam, is de exorbitante grondprijsstijging en de daaraan gekoppelde belastingvoordelen. Nu dit wegvalt zullen zij het met melken moeten verdienen. En dan blijkt dat de melkveehouderij bij de huidige grondprijzen zwaar verliesgevend is.

 • minasblunders1

  Farmerbn, wat je vergeet in #13 is dat je met quotumaankoop je bedrijf niet onder water zet. Nu het quotum verdwijnt valt er een deel van je roerende goederen weg, als je dit vervangt door een nieuwe stal zullen ze allebei door de grond (onroerend goed) gefinancierd moeten worden, met als gevolg dat je bedrijf (in veel gevallen) onder water komt te staan.

 • farmerbn

  Minasblunders1. Volgens mij ben je een pachtboer en erg gefrustreerd dat andere boeren vooruit kunnen omdat ze onderpand hebben van grond. Lenen wordt dan veel makkelijker en die boeren groeien erg snel. Echter als je niet veel kunt lenen, krijg je ook niet de problemen die teveel lenen gaan geven. Ben blij dat je een lagere lening hebt en laat de anderen maar kapotgroeien.

 • Sjaak

  Het lijkt me ook een beetje voorbarig, om nu al zoveel paniek te gaan strooien, door zo provocerend te schrijven....
  Wellicht is het de auteur daar om te doen, maar in welke overtreffende trap wordt er dan geschreven als de melkprijs écht slecht begint te worden?
  Dat er de komende tien jaar veel melkveehouders zullen verdwijnen, is zeker, maar komt dat door de melkprijs...?
  Die melkveehouders die gaan stoppen hebben voor het merendeel de balans al opgemaakt en geconcludeerd, dat ze dan toe zijn aan hun pensioen en geen opvolging hebben.... dat is het LTO-verhaal!

  Uiteraard zijn er ook stoppers, vanwege financiële redenen, ook dat is van alle tijden.... Echter, diegenen, die daar nu al mee te kampen hebben, kunnen concluderen, dat ze óf een verkeerde bedrijfsvoering hebben, dan wel onverantwoord geïnvesteerd, óf een combinatie van beiden.
  Een adviesbureau, zoals DLV, kan dan misschien een uitkomst bieden, net zoals ze misschien de ondernemer ook 'geholpen' hebben bij het opzetten van het investeringsplan...;)
  Zeker is, in ieder geval, dat ongeacht het advies, de verantwoording altijd bij de ondernemer ligt...

  'Stoppen is ook een vorm van ondernemen' is dan een schrale troost!

 • agro1

  dlv en uitkomst bieden???? dan ben je goed de sjaak, of je moet door die club betaald worden, dan is deze reactie zeer wel te verklaren en ook nog te billijken.

 • Sjaak

  Goed lezen @agro1...... met een knipoog...;)

 • minasblunders1

  Tja, DLV is er niks te goed voor om een managementcursus 'bedrijven onder water' te starten.

 • minasblunders1

  Farmerbn, je kunt het frustratie noemen. Zelf noem ik het liever 'me zorgen maken'. Pachters en overgefinancierde eigendomsbedrijven zitten in dezelfde situatie en beiden gaan ze eraan. Wat dat voor gevolgen heeft voor gezinnen en de hele Nederlandse economie laat zich raden. Het meest frustrerende (toch!) is de werkelijk onthutsende achterlijkheid in dit land van al die 'deskundigen', zowel in de politiek als bij accountantbureaus en andere adviesbureaus en banken. En natuurlijk niet te vergeten: de grote lichten van het LEI.

  Ik heb over de situatie trouwens het een en ander op papier gezet. Geert Hekkert, kun je me je email-adres geven? Dan stuur ik hem naar je toe om te plaatsen.

 • farmerbn

  Je hebt helemaal gelijk met je visie over die 'deskundigen'. Zelf heb ik ook een hekel aan die napraters. Een goede consultant is iemand die een uitstekende ondernemer bezoekt, kijkt hoe die het doet en het doorvertelt aan een ander. Echter je moet wel afrekenen bij die consultant voor het advies; Valt het later slecht uit dan is die adviseur niet thuis en zegt dat het dan ondernemersrisico is. En een slechte consultant is helemaal overbodig.

 • agro1

  heb goed gelezen, sjaak, but no offence meant. denk dat voor alle reacties geldt....schriftelijke zelfbevrediging. maar jaaa... het stukje vroeg er ook echt wel om, nog bedankt voor de voorzet.

 • Ties S

  over enkele jaren schreeuwt de sector weer om een quota systeem.... gereguleerd produceren tegen een redelijke prijs.....

 • japke33

  1 voordeel, LTO raakt een heel groot aantal leden kwijt. :) Als er zoveel over de kop gaan. Of mag ik dat niet zeggen.....?

 • landboer

  Nu al, zie aanpassing melkveewet.Geldt helaas alleen in Nederland.
 • leo,s vriend

  Japke, of gaan er ook een heleboel niet lto leden over de kop?

 • Jan van het Zand

  Dit jaar kon je lezen in De Boerderij: In Denemarken hebben ' de adviseurs ' de melkveebedrijven groter gemaakt dan de bank wilde financieren. Er gaan melkveebedrijven failliet in Denemarken.

  In Nederland is het niet veel anders, gaat het feitelijk op een wat andere manier, maar de uitkomst is hetzelfde: Er zullen melkveebedrijven moeten stoppen door financiële problemen ten gevolge van ' je niet kunnen beheersen in de investeringen/uitgaven '.

 • Foxxy

  Bedrijven in liquiditeitsproblemen na de beste melkprijs sinds '87 of '83?
  Heul apart!

 • cocoma

  Foxxy, zo zie ik het ook. Hebzucht in toom houden dat is voor vele moeilijk.

 • Penkie Menki

  Hebzucht ontaardt in schijten in hun broek van de angst.

 • Venstra

  Al die dure MDV stallen, al die eisen, maar ach paar ton duurder bank financieerd, er zal gebouwd worden.
  Maar kijk eens over de grens!! De Ieren, Engelsen, Oost-Duitsers die hoeven je liquiditeitsbegroting echt niet te zien, die kunnen zonder rekenen wel zien dat die luxe Hollandse bedrijven niet uit kunnen.

 • BO(skabout)ER

  altijd maar dat gezeur over de grote, te luxe MDV stallen. Wij hebben ook een MDV stal..ook groot ook luxe. Maar ook zonder alle belastingvoordelen hadden wij op deze manier gebouwd. Als een koppel koeien die probleemloos veel melk, oud kan worden, goede voer efficiëntie gezonde klauwen, en goede vruchtbaarheid wilt hebben. Dan moet je gebruikmaken van de kennis van tegenwoordig en dus wat groter en luxer bouwen. Je hebt hierdoor een beter klimaat, meer rust en meer ruimte voor de koeien. Ik kan uit ervaring zeggen dat het zeer goed werkt ook financieel gezien, je haalt meer uit je koeien. Maar alle boeren die hier tegen zijn kunnen of durven het zelf niet en denken dat ze over 5 jaar voor een habbekrats het mooie bedrijf van de buurman kunnen overnemen.

  Het aantal bedrijven dunt al jaren uit, meestal zijn het toch de kleinere bedrijven zonder mooie stal & land. Ik zie het overigens wel moeilijk in voor de bedrijven met weinig land en zeer grote stal. (30 hec en 200 koeien bijv). Ik denk dat de krachtvoer prijzen over 3 jaar heel hoog zullen zijn.

Laad alle reacties (33)

Of registreer je om te kunnen reageren.