Foto: Misset

Kraamhok met stro

Op de foto uit 1979 is een kraamafdeling te zien. Hokken met een dichte vloer en een laag stro.

Foto: Misset

Zeugen elke dag even naar buiten

De foto dateert uit 1946. Jonge zeugen, met hangoren en met staarten, lopen op een frisse winterdag buiten.

Foto: Misset

Rantsoen met stoppelknollen

Stoppelknollen werden vroeger veel gebruikt als wintervoer voor het vee. Zaaien gebeurde in de nazomer.