Akkerbouw

Nieuws 1422 x bekeken

'Veel animo bij telers voor onderzoek'

Er is veel animo onder akkerbouwers om hun mening te geven over onderzoekswensen voor de sector. Brancheorganisatie Akkerbouw (BO) heeft ruim 135 wensen voor onderzoek en innovatie binnen gekregen.

De BO heeft meer dan honderd akkerbouwers gevraagd om de wensenlijst te beoordelen, zegt directeur Matthé Elema. "We kregen een respons van meer dan 85 procent."

De wensen voor onderzoek en innovatie vanuit de akkerbouwsector moeten passen binnen het onderzoeksprogramma dat de BO heeft ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. EZ-minister Henk Kamp beoordeelt of het programma een algemeen verbindend verklaring (AVV) krijgt, zodat de sector heffingen voor het programma kan opleggen aan alle akkerbouwers. Elema: "Ik verwacht dat we vóór eind februari uitsluitsel krijgen van de minister over de AVV-verklaring. Het onderzoeksprogramma dat de BO heeft ingediend, draait om gewasoverschrijdend onderzoek met een langere looptijd. Dat gaat bijvoorbeeld over onderzoek naar bodemgezondheid, vruchtwisseling, innovaties of de kringloop van mineralen."

'AVV-verklaring nodig om voorsprong te behouden'

De Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) vindt de AVV-verklaring van groot belang voor de akkerbouwsector. Specifiek onderzoek is nodig om te zorgen dat de akkerbouw in de toekomst toonaangevend blijft. Zonder AVV-verklaring verliest de Nederlandse akkerbouwsector een instrument om de voorsprong in de wereld te behouden, vindt de NAV.

Of registreer je om te kunnen reageren.