Akkerbouw

Nieuws 3660 x bekeken 3 reacties

Teler op klei kan fors besparen met slim bemesten

Door slimme keus van meststoffen is op akkerbouwbedrijven nog veel ruimte om dierlijke mest in te zetten. Voor klei-akkerbouwbedrijven is door optimale inzet van dierlijke mest globaal €7.000 à €8.000 te besparen aan mineraleninkoop. Dat blijkt uit een bureaustudie die is uitgevoerd door DLV Plant en Projecten LTO Noord.

Het aanbod van verschillende mestproducten zal door de verplichte mestverwerking op overschotbedrijven de komende jaren toenemen. Al deze producten zijn volgens de onderzoekers inzetbaar in de akkerbouw.

Onbewerkte mest past bij aardappelen, dunne fracties bij granen

Uit doorrekening van bemestingsplannen blijkt dat de onbewerkte mest het best past voor de meest fosfaatbehoeftige gewassen, zoals aardappelen, suikerbieten of zaaiuien. De dunne fracties passen goed in de graangewassen.

Meer kunstmest-N aanvoeren

Bij mestscheiding ontstaat een dunne fractie met meer stikstof per kilo fosfaat en een dikke fractie met minder stikstof per kilo fosfaat. Gebruikers van dunne fractie kunnen daarom binnen de toegestane fosfaatgebruiksnorm meer stikstof uit dierlijke mest aanvoeren en zo besparen op kunstmest-N. Gebruikers van dikke fractie moeten daarentegen meer kunstmest-N aanvoeren als zij hun gewassen eenzelfde hoeveelheid N willen geven. Met een dikke fractie wordt dan wel meer organische stof aangevoerd.

Knelpunt is grote variatie in samenstelling dierlijke mest

Een knelpunt voor optimale toediening van dierlijke mest is de grote variatie in samenstelling. Met nieuwe technieken waarbij de samenstelling van de mest op de uitrij-apparatuur gemeten wordt, is nog een grote stap in optimalisering van het mestgebruik te maken.

Laatste reacties

 • geert150

  daar zijn we al jaren mee bezig
  fosfaatnorm moet omhoog,dan is er ook geen mestoverschot meer

 • mtseshuis

  oud nieuws, normen moeten gewoon omhoog! Bij deze onwerkbare normen kun je allerlei kostenverhogende toestand bedenken, zonder dat de boer er financieel beter op wordt.

 • Zuperboer

  Helemaal mee eens. Normen aan laten sluiten bij de gewasonttrekking, dus omhoog in de meeste gevallen en dierlijke mest en restprodukten uit de mestverwerking gecertificeerd laten meedraaien in de bemesting. Kunstmest mag gerust een stuk teruggedrongen worden. Laat aub het BOERENVERSTAND eens werken en meet en registreer de invloeden op het grondwater. Dat is de goede weg die door boeren gedragen wordt.

Of registreer je om te kunnen reageren.