Akkerbouw

Nieuws 5210 x bekeken 8 reacties

Dalend fosfaatgehalte kost productievermogen

Wageningen - De bodemvruchtbaarheid van akkerbouwpercelen loopt achteruit als gevolg een lagere fosfaattoestand.

Onderzoekslaboratorium BLGG AgroXpertus vergeleek bodemanalyses van 10 jaar geleden met die van nu. Daaruit blijkt dat de fosfaatgehaltes van akkerbouwpercelen teruglopen. Een vergelijkbaar onderzoek in 2009 liet deze daling nog niet zien.

Aanscherping fosfaatnormen

Door de verdere aanscherping van de fosfaataanvoernormen lukt het akkerbouwers blijkbaar niet meer om de gewasonttrekking en vastlegging in de bodem met bemesting te compenseren. Het effect van de steeds strengere mestwetgeving is nu door te dringen.

Beleidswijziging

Op de lange termijn zal er bij een ongewijzigd beleid een evenwichtssituatie op lager niveau ontstaan. Hoe lang dat duurt en op welk niveau dat is kan BLGG productmanager Arjan Reijneveld niet zeggen. Dat hangt heel erg van het bodemtyp e af. Bijkomend probleem is dat door de lage fosfaatnormen ook de organischestof-voorziening van de percelen in de knel komt.

Bodemmonster

BLGG vergeleek bodemmonsters uit de periode 2010-2014 met die uit de periode 2004-2008. In 53 procent van de akkerbouwpercelen liep de hoeveelheid P-beschikbaar terug. In 36 procent van de percelen bleef de toestand nagenoeg gelijk. Onder gelijk verstaat BLGG ook een stijging of daling met maximaal 0,5 milligram beschikbare fosfaat per kilo grond.

Wordt dit nog uitgesplitst, dan blijkt dat op bijna 80 procent van de percelen de fosfaattoestand in tien jaar tijd is terug gelopen. In 11 procent van de onderzochte postcodegebieden is een stijging van de hoeveelheid beschikbare fosfaat gemeten.

 

Niet door te vertalen naar Pw-getallen

De door BLGG gemeten hoeveelheid beschikbare fosfaat is volgens productmanager Arjan Reijneveld niet rechtstreeks door te vertalen naar de Pw-getallen waarop de wettelijke bemestingsnormen zijn gebaseerd. Omdat het Pw-getal wordt berekend uit de plantbeschikbare fosfaat en de in de bodem gebonden hoeveelheid fosfaat, lijken deze waarden dus ook te dalen.

In 2009 nog geen verlaging fosfaatgehalte

In 2009 uitgevoerd onderzoek was nog geen verlaging gevonden. Het gaat nu dus wel hard. Met de verdere aanscherping van de fosfaataanvoernormen lijkt er een omslagpunt bereikt. De jongste cijfers tonen aan dat de gewasonttrekking en de vastlegging van fosfaat in de bodem hoger zijn dan de aanvoer. Vanaf 2015 mag op percelen met een Pw boven de 55 nog maar 50 kilo fosfaat per hectare aangevoerd worden.

Laatste reacties

 • Marcel

  Nu ingrijpen anders putten we de gronden te sterk uit geen produktie nog trengere normen en komen duis in negatieve spiraal. Dijksma mag van mij nu ook stappen zetten in deze !

 • vanmeertrading


  Het is toch niet te geloven. Heel agrarisch nederland wist dit al. Maar de overheid 'denkt' nog steeds dat het niet waar is. Laat dijksma eens naar haar eigen mineralenbalans kijken. Zelf zorgt ze er wel voor dat ze voldoende binnenkrijgt. Maar de gewassen mogen niet genoeg krijgen

 • veldzicht

  Het is toch belachelijk ,de meeste veehouders moeten voor een vermogen mest af voeren terwijl de gewassen staan te verpieteren.hoofdoorzaak, een stel milieuactivisten met hun gladde praatjes die er de ballen verstand van hebben veel te veel invloed hebben.

 • zon

  eeuwen over gedaan om de grond vruchtbaar te maken en produktief om de mens te voeden,
  nu hebben ze genoeg en dan gaan ze deze luxe verkwanselen in een korte periode.
  Waanzin.

 • alco1

  PW waardes van 55 nog maar bemesten met 50 kilo is erg.
  Het is nog erger wat je maar bemesten mag met PW waardes van 27.

 • John*

  de gewassen bevatten dit jaar extra veeel p.. dit is uit de bodem ontrokken dus nogel logisch dat de fosfaat toestand gedaald is en er dit jaar weer bemest zou moeten worden om dit te compenseren.

 • Jan van het Zand

  De overheid denkt: Het laag hangende fruit is geplukt. Nu nog het hooghangende fruit.

  En de praktijk ziet: Er is helemaal geen hooghangend fruit te plukken.

  Bij aanvang van de mestwetgeving in 1986 was het al duidelijk. De overheid kon de stikstof niet beteugelen met regelgeving. Toen hebben ze de stikstofbeteugeling opgehangen aan de kapstok FOSFAAT.

  Nu is iedereen er wel van doordrongen dat stikstof een meerkoppige draak is. En dat het beteugelen van die meerkoppige draak bakken met geld kost en de regelgeving rond stikstof op allerlei kritiek stuit van zowel binnen als buiten de landbouw. De PAS is op dit moment de laatste knuppel van de vele knuppels waarmee de overheid probeert raakt te slaan.

  Nu is het tijd dat het reactieve beleid van de overheid jegens FOSFAAT wordt omgezet in PRO-ACTIEF beleid. Immers de beteugeling van het fosfaatgebruik schiet haar doel voorbij. Maar ja, maak dat die stijfkoppen in Den Haag maar eens duidelijk.....Succes. Dat kan je wel gebruiken.

 • farmerbn

  Nederland wijst graag naar het buitenland als ze een wet erdoor willen drukken. In frankrijk zeuren ze niet over fosfaat en is het alleen stikstof waar het om gaat in de mestwet. Is dat in andere landen in europa ook? Als dat zo is dan kunnen boeren in nederland een proces uitlokken en zich herroepen voor concurrentievervalsing.

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.