Akkerbouw

Nieuws 7714 x bekeken 44 reactieslaatste update:15 apr 2015

Zorgen om bodemvruchtbaarheid Flevoland

Driebergen – De kwaliteit van de bodem in Flevoland, die bekend staat als een van de meest vruchtbare bodems van Nederland, neemt structureel af. Dat komt doordat de agrarische keten geen gezamenlijke verantwoordelijkheid neemt die het belang van de bodem dient.

Dat staat in het rapport 'Van bodemdilemma's naar integrale verduurzaming' van de Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding (RIDLV). De publicatie wordt vandaag aan Gedeputeerde Bert Gijsberts van Flevoland overhandigd.

Groentetuin van Europa

Flevoland wordt ook wel de groentetuin van Europa genoemd, maar het streven naar een hoge productie brengt die titel volgens de raad in gevaar.

De afbraak van de bodemvruchtbaarheid komt onder meer door het liberaliseren van de pacht, schetst de raad. Dit leidt tot steeds kortere pachtperiodes met hogere pacht- en grondprijzen. "Dat noodzaakt agrarische ondernemers tot het telen van gewassen die financieel het meest aantrekkelijk zijn. De intensivering van teelten als peen en bloembollen, de inzet van zware machines en het oogsten in het natte seizoen zijn echter zeer schadelijk voor de bodemstructuur."

Diepploegen voor herstel

Om de bodemkwaliteit te herstellen en zeker te zijn van een hoge productie nemen steeds meer akkerbouwers hun toevlucht tot diepploegen, registreert de RIDLV. "Tot zo'n 1,5 meter diep keren ze de grond en halen ze lichtere, beter bewerkbare grond naar boven. Een drastische en slechts tijdelijke oplossing, want hij kan maar één keer worden uitgevoerd."

Het ontbreekt de agrarische keten aan regie ten bate van de bodem, concludeert de raad. Intensieve samenwerking is volgens de RIDLV het antwoord op de teruglopende bodemkwaliteit van de vruchtbare grond in Flevoland. "Boeren, industrie, handelspartijen, overheden, waterschappen en burgers hebben allemaal groot belang hebben bij een vruchtbare bodem. Dat belang wordt erkend, maar de partijen nemen geen gezamenlijke verantwoordelijkheid."

Het rapport is te downloaden vanaf de website van de RIDLV en het Louis Bolk Instituut.

Laatste reacties

 • agratax2

  Dat de boeren hun grond geweld aan doen, heeft niets te maken hoge pacht of kortlopende pacht, die leidt tot afboeren. De diepere oorzaak ligt volgens mij in het landbouwbeleid, dat uitgaat van'De goedkoopste bepaald de wereldprijs'. Hierdoor zijn gewassen als granen in Flevoland bijna niet te telen, ze zouden de grond ten goede komen en de boer omzeep helpen. De zware machines is voor velen een noodzakelijk kwaad, kosten drukken en personeels tekort voorkomen. Welke Nederlandse werkzoekende gaat nog in de landbouw of voedselproductie werken. Zolang onze mentaliteit en het Heilige Geloof in de Vrije Wereld Markt voor voedsel niet verandert zal de grond kwaliteit in een duur land onder druk blijven staan.  Willen we echt de poldergrond sparen, dan zal er een vorm van Gemengd bedrijf moeten komen, kunstweide, graan en rooivruchten, groente  in een ruime vruchtwisseling en met bodem sparende bewerkingen.

 • Jan-Zonderland

  Zelden zoveel onzin in zo weinig woorden gelezen.

 • landboer


  Diepploegen is waardeloos.

 • geen boer

  meer bemesten, zou dat een optie zijn?

  Oh wacht...

 • teunisvdz


  Er mag steeds minder drijfmest op, minder drijfmest = minder organische stof = minder bodemvruchtbaarheid.

 • agratax2

  <em>@teunisvdz.Als jij met drijfmest het org. gehalte op peil wilt houden in de akkerbouw, groeit nooit meer wat, want dan moet je land vergiftigen met mineralen. Het grootste probleem binnen de akkerbouw is de enorme hoeveelheid Rooivruchten en de enorme zware machines. Door de afnemende structuur moet er in het voorjaar ook steeds heftiger in de grond gewerkt worden rotorkop, spitfrezen etc. Zij maken een prachtig zaaibed maar tegelijk vernielen ze de structuur van de grond. We zullen dan ook naar andere oplossingen moeten streven dan groter, intensiever etc.</em>

 • alphons1


  is da probleem niet voor heel nederland.  een rupsrooier noemen ze in denemarken een trilplaat. de machines zijn gewoon te zwaar geworden voor de grond

 • info36


  Zo onzinnig is het artikel niet. Daarbij opgeteld de onzinnig zware en grote machines voor het kleine Nederland. Ook tarweland is steeds slechter te ploegen door de enorme zware combines. Je haalt elk spoor er precies uit.

 • John*

  varkensmest erop en t groeit weer als kool, dat doet het hier in brabant ook!

 • LUCTOR


  Dit fenomeen speelt in bijna heel Nederland te zware machines en de bemesting met stikstof en drijfmest gaat zijn tol heffen. Vroeger hoefde ik maar een mestriek in de grond te steken en een paar keer schudden en ik had een bakje vol wormen probeer dat nu eens. De bulk efficientie gaat op de langere termijn zijn tol heffen.

 • gjcamps

  Meer organische mest ipv kunstmest en in de winterdag groenbemester ipv de wintervoor. Je zult zien dat de pieren vanzelf terug komen.

 • peter1939


  gewoon langer en meer in gras ipv ruilen met bollenboeren met alle bespuitingen etc van dien, is niet goed voor bodemleven, 1 voordeel ze hebben geen last van mollen want pieren zie je niet/weinig.....dus kiezen voor lange termijn ipv elk jaar scheuren.....beworteling is ook belangrijk.....

 • hm

  dikke laag mest er op. niet meer injecteren gewoon boven gronds. is veel beter

 • glaasje


  Flink bemesten die grond in heel nederland en dan vooral varkensdrijfmest.
  Betere mest bestaat er niet. Dan krijg je de bodem vruchtbaarheid terug
  En het hele mest probleem is in een keer op gelost. Maar hier wil Den Haag niets van horen. Het is heel simpel en hier is geen duur wetenschappelijk onderzoek voor nodig. De grond  heeft een gebrek aan mest en fosfaat, daarom worden de op brengsten ieder jaar minder.  

 • agro1


  lagere opbrengsten, hogere prijzen. het heil komt uit den haag. mooi man!

 • joohoo


  Het probleem speelt in het hele land, niet alleen in de polder.

  Bovendien loopt de bodemvruchtbaarheid al langer achteruit dan dat er zware machines zijn .

  Voor de rest is het een futloos verhaal en RDLV onwaardig!.

 • Trot

  er is 1 belangrijk onderwerp wat de afgelopen jaren vergeten is als het gaat om bodemvruchtbaarheid: Organische stof!
  Kunstmest is machtig mooi te doseren maar brengt 0 organische stof. 

  Door het bemesten met drijfmest wordt er al organische stof toegediend, het mooiste is eigenlijk vaste mest. Hier in de buurt kunnen we nog steeds de percelen eruit halen waar vroeger veel vaste mest is gereden, de grond is nog altijd beter en heeft meer structuur als het perceel verder op waar zelden vaste mest is gereden.
  Organische stof is echter snel afgebroken en verdwenen, maar opnieuw verhogen valt vies tegen! voor een stijging van het organische stof gehalte van 1% is minimaal 50 ton pure compost per hectare nodig. maar ja, dan komen we al gauw met de mestwet in de knoei. 

 • J@gertje

  Mijn vader zei vroeger al dat drijfmest de grond zou verarmen en hij heeft gelijk gekregen.
  Zonder stromest en een goed wisselplan blijft het humusgehalte alleen maar verder afnemen

 • famtillemans1


  Graag telen. En stal mest Rijden ( ieder jaar)  en dan weet ik zeker dat de grond ieder jaar beter wordt 

 • famtillemans1


  graan 

 • remi123

  laten we er natuurgebied van maken, ja leuk, fantastisch, pfffff! Of beter nog: we zetten het onder water. Dan de burger er van genieten. Pfffff. Als de regels scherp zijn, de pacht onzeker, dan kun je als boer niet anders. Geef de boer zijn vrijheid terug en we telen de mooiste gewassen.

 • Jan van het Zand

  Ach,  Flevoland ontpolderen. en de Markerwaard inpolderen. Probleem opgelost.
  En heel veel werkgelegenheid gecreëerd.

 • MGW


  verhaal is veel te kort door de bocht. meststoffen worden deels inefficient gebruikt. Door betere meststoffen in te zetten om te zorgen dat de gewassen op de juiste momenten de juiste hoeveelheden beschikbaar hebben is een uitdaging maar niet onmogelijk. Daarnaast is er ook nog je lange termijn visie om te zorgen dat je bodem gezond blijft en/of verbetert. Door met beleid om te gaan met je grond en dit ook meerdere jaren vast te houden, zul je zien dat de resultaten verbeteren qua bodemgesteldheid. De opbrengsten gaan daardoor juist omhoog en je grond is in prima conditie!

 • wbrooymans

  De bemestingsnormen moeten omhoog. We moeten ruimte krijgen om een gewas normaal te bemesten, en ruimte over houden om de grond minimaal op peil te houden. Overal zakken de pw getallen al jaren in de grond puur omdat er geen ruimte is om goede organische mest aan te voeren. Om nog maar niet te praten over organische stof. Het valt blijkbaar ook niemand op dat er ieder jaar het ene na het andere gebrek in gewassen gevonden worden (calcium, borium enz. enz.)

  Kun je dit weer doen dan zul je zien overal gaat de vruchtbaarheid omhoog en kwaliteit van de gewassen stijgt. Opbrengst zal ook stijgen op bepaalde streken maar moet ondergeschikt zijn aan kwaliteit.

 • jan10


  Ik lees in niet 1 stukje het woord strohakselen!

  Daar zou ik eerst maar eens mee beginnen!

  (moet je wel eerst graan zaaien)

 • alco1

  Lees 'Alarm voor Flevolandse bodem' #27

 • funny girl

  De natuur( in dit geval de grond) blijft de baas

 • Jan-Zonderland

  Citaat 'Dat komt doordat de agrarische keten geen gezamenlijke verantwoordelijkheid neemt die het belang van de bodem dient.'
  Hoe in de lieve vrede ziet deze club, RIDLV, zoiets dan wel gebeuren ?
  Die keten bestaat volgens het artikel uit ''Boeren, industrie, handelspartijen, overheden, waterschappen en burgers'.
  Een boer probeert gewoon het maximale uit zijn grond te halen, punt!!!
  Dat zal best eens te koste gaan van de bodemstructuur maar daar wordt ook wel weer op ingespeelt. Voorlopig gaat het allemaal nog prima in Flevoland met de opbrengsten. Wat betreft het diepploegen, dat wordt veel gedaan op de zwaardere gronden in Oost Flevoland. Die gronden werden in de eerste tientallen jaren na de inpoldering steeds moeilijker bewerkbaar door inklinking en leenden zich niet voor financieel interessante teelten zoals tulpen. Omdat de zandlaag niet te diep zit daar, wordt er gediepploegd om dat zand bovenop te krijgen en de grond geschikt te maken voor diverse intensieve hoogrenderende gewassen. Niks mis mee. Het heeft echter niks te maken met hoge pachtprijzen en kortere pachtperiodes. De bodemstructuur heeft wel te lijden van de steeds grotere en zwaardere oogstmachines die tegenwoordig gebruikt worden maar dat is een probleem wat echt niet alleen in Flevoland speelt. En dan de bemestingsnormen waar men zich tegenwoordig aan te houden heeft......daar is al genoeg over gezegd.

 • pinkeltje


  Hoe de RIDLV zich voorstelt dat de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de bodem wordt aangepakt? Er is voorgesteld om een ombudsman aan te stellen en een taskforce op te richten. Je kunt het rapport downloaden dan kun je lezen wat hun bevindingen zijn. En wat het diepploegen betreft, daar valt een hoop over te mitsen en te maren. Bij de een is het een succes, bij de ander is het omgeven met vraagtekens. Lang niet alle percelen zijn er geschikt voor en inmiddels is het aantal percelen dat er aan gediepploegde grond nog bij komt maar minimaal. Het rapport suggereert dat er wordt gediepploegd als gevolg van de teruglopende bodemgesteldheid, maar dat is natuurlijk maar heel beperkt het geval. Zit je op grond van 60% dan droom je ook wel eens van zo'n mooi bewerkbaar grondje waar je een breder assortiment aan gewassen kunt telen en een aantal heeft dat door diepploegen voor elkaar gekregen. Een van de geinterviewde telers stelt volgens het rapport dat juist door het diepploegen hij nu zijn land niet meer voor tulpen kan verhuren omdat zijn huurder liever klei heeft dan zand. Wiet het weet mag het zeggen.

 • JoepB


  Begin eerst maar eens met een 1 op 5 of liever 1 op 6 bouwplan,   met verplicht een keer graan en een keer gras(klaver). En dan waar mogelijk groenbemesters. Met alleen veel drijfmest red je het niet, met teveel in een keer ontsmet je de grond. Als vaste mest geen optie is kun je nog altijd proberen om het stro te hakselen. Of evt compost aan te voeren. Maarja, in die jaren als de akkerbouwproducten niks kosten is het toch altijd weer verleidelijk om alles tot de laatste druppel te verkopen. Ach, de beste zullen het wel overleven ;)

   

 • ikkethuis

  Joepb@ door de hoge pachtprijzen, hoef je er niet meer aan te denken een ander gewas te telen, dat is juist het probleem. 

 • jan10


  Beste Joep. Wat je schrijft is goed alleen het proberen het stro te hakselen kan je beter vertalen als gewoon doen, dat is het meest eenvoudige wat er is en men voert geen mineralen meer af !!

 • koestal

  teveel roofbouw

 • koestal

  Meer mest er op ,er is genoeg mest in Nederland !

 • aqwzsx12

  Feiten: in 1946 kocht mijn vader zaliger een Farmall F16 petrol: 16 pk

  wat zeiden de buren: je gaat je land kapot rijden!

  Met de tijd  werden de machines zwaarder, sterker en sneller.
  in 1980 kocht ik een JD van 80 pk: waaw, géén pk te veel
   en nog werden de machines zwaarder en het teelt schema enger...

  en nu rijden we met 125 pk op diezelfde grond van in 1946.
   verbruik: ploegen tussen 20-25 l/ha: gaat nu wel snel

  de compactheid van de grond is er zeker op achteruit gegaa, jaar na jaar, en dit hebben we te danken aan onze goede landbouwprijzen zeker?

 • jan10


  En hoe was het bouwplan van je vader vergeleken met nu??

  Ik kan het antwoord wel raden!

 • ed12345


  Aqwzsx12 toen je vader een Farmall van 16 pk kocht telde het bedrijf wat 40 ha  .Dan was er vaak nog een vaste medewerker en een team paarden

  Nu zeg het maar met 125 pk staat u waarschijnlijk alleen voor met pakweg 100ha ook mag niet vergeten worden dat de machines achter de trekker steeds meer pk's vragen .een soort cultivator voorop en achterop een kopeg met daarop een zaai of pootmachine gaat niet meer met 80 pk en om het spul van de grond te krijgen moet voorop ook het nodige gewicht zijn

  Ik denk ook dat hele concept van de trekker op de schop moet ik blijf het onlogisch vinden om tonnen voorop te hangen om b.v een 5 of 6 schaar wentel ploeg op te kunnen beuren of om genoeg tractie te verkrijgen

 • jan10


  Ik ben trouwens wel benieuwd naar de buren van aqwzsx12 zn vader of die nog steeds met paarden werken.

  Ed: ik denk dat het niet meer ploegen al een hoop voordeel gaat bieden,het bodemleven zal met sprongen voorwaarts gaan.

   

 • Venstra

  Precies wat JoepB zegt, het enigste wat weer structuur kan brengen is graan of een gras, maar ach de laatste 20 jaar maakt niemand zich er druk om, als er ergens uitspoeling is is het wel in de akkerbouwgebieden, en wil je echt van je bodemvruchtbaarheid af, bloembollen er op!

 • ed12345


  Jan 10 er wordt minder geploegd OK maar zonder ploegen vooral op de zwaardere grond is nog niet voor iedereen .IK heb het hier ook geprobeerd ,we doen nu i.p.v. ploegen de disque ripper ,vraagt meer vermogen en levert minder schoon werk maar we rijden niet meer in de voor dus de compactie onder de ploegzool hopen we te voorkomen

 • pinkeltje


  Uitspoeling in de akkerbouwgebieden. Zou er graag wat cijfers bij zien in plaats van maar wat te roepen.

 • jan10


  Wat viel er dan tegen bij jou Ed?

  Ik zie juist een grote verbetering van het bodemleven en de draagkracht van de grond.

  Je moet dit systeem alleen wel een aantal jaren achter elkaar vol  houden wil je een opjectieve ervaring op kunnen doen.

 • alphons1


  volgens mij is bodemleven het belangrijkste middel voor vruchtbaarheid. bokaschi strooien geeft hier goede resultaat. juiste kunstmest soorten geen nitrificatie remmers die dode bodemleven. zo min mogelijk bodem bewerking en vooral nie ploegen. ploeg al 7 jaar niet meer. en zorgen voor geen verdichtingen in de grond. als ik nu een hoopje gras weg gooi en ga er 2 weke later onder kijke zie ik weer wormen en kevers er onder kruipen. is wel een proces van vele jaren

 • JanWillemNatuur

  Alphons1 lijkt een van de weinigen die begrijpt wat er nodig is voor een levende bodem die zorgt voor kwalitatief hoogwaardige voedselproducten. Hij heeft ervaringe met niet meer ploegen. Zelfs in wageningen erkent men langzaamaan dat ploegen niet de beste manier is om grond te bewerken. De huidige diepgravende [loegen zijn eigenlijk niet te vergelijken met de ploegen van pakweg honderd jaar geleden. Toen was de diepte misschien 10 cm, nu 60 tot zelfs 150-cm ...Als je je verdiept in de methode die de natuur gebruikt om het ecosysteem vruchtbaar te maken, dan is er een boel te leren. Het Jaar van de Bodem is echt hard nodig om ons te bezinnen op nieuwe manieren om met onze kostbare grond om te gaan. Er is al veel te veel vruchtbare grond de oceaan in gewaaid....

Laad alle reacties (40)

Of registreer je om te kunnen reageren.