Akkerbouw

Nieuws 876 x bekeken

Geen nieuwe bollengronden in Schagen

Haarlem – De provincie Noord-Holland staat geen nieuwe bloembollengronden toe in Schagen. Dat blijkt uit het bezwaar dat Gedeputeerde Staten heeft tegen het bestemmingsplan buitengebied Zijpe van de gemeente Schagen.

In het bestemmingsplan biedt Schagen de mogelijkheid om de bestemming van gronden te veranderen voor de permanente bollenteelt, terwijl deze gronden niet in het door de provincie aangewezen bollenconcentratiegebied liggen. GS vinden dat de gemeente hiermee de provinciale regels overtreedt. Dit heeft geen gevolgen voor de percelen waar al bollen worden geteeld of waarvoor eerder een vergunning is verleend voor het omzetten tot bollengrond.

Hiernaast hebben GS ook bezwaar tegen het aanwijzen van gebieden als 'agrarisch' of 'agrarische waarden' als deze zijn aangewezen als ecologische hoofdstructuur.

Of registreer je om te kunnen reageren.