Redactieblog

2142 x bekeken 3 reacties

'Ontwikkeling van genetische manipulatie'

Het is dit jaar 150 jaar geleden dat de monnik Gregor Mendel zijn ontdekking over erfelijkheid publiceerde. Globaal verwoord ontdekte hij dat eigenschappen vastliggen op genen. En dat deze genen bij de volgende generatie tot nieuwe raseigenschappen kunnen leiden.

Deze theoretische kennis is de afgelopen 150 jaar verder doorontwikkeld en heeft ons veel gebracht. Verbetering van de raseigenschappen van planten heeft, naast verbetering van teelttechnieken, gezorgd voor een doorgaande stijging van opbrengsten.

De laatste decennia worden er steeds meer nieuwe technieken ontwikkeld.

'Technische ontwikkelingen laten zich niet sturen door regelgeving'

Genetische manipulatie biedt veel mogelijkheden, maar door de wet- en regelgeving in Europa wordt dit afgeremd. Technische ontwikkelingen laten zich echter niet sturen door regelgeving. Nieuwe technieken zijn dusdanig verfijnd dat deze niet onder de regelgeving van Genetische Modificatie vallen, maar wel hetzelfde bereiken als genetische modificatie.

Verfijnde technieken

Genetische eigenschappen van planten worden dusdanig bewerkt, dat planten bijvoorbeeld zeer specifieke resistenties kunnen bezitten. In de plantenveredeling kunnen deze nieuwe en zeer verfijnde technieken het proces om tot nieuwe variëteiten te komen, versnellen. In de nieuwe plant is dan niet meer te zien of er sprake is geweest van genetische modificatie.

Een grote stap voorwaarts zou je zeggen. Echter een paar ontwikkelingen vragen de aandacht.

Onduidelijke regelgeving

In Europa is de regelgeving verouderd en is het onduidelijk, en dus onzeker, of deze rassen ook op de markt kunnen worden gebracht. In andere werelddelen is meer ruimte om deze nieuwe rassen te gebruiken. Door achterblijvende en onduidelijke regelgeving neemt hierdoor de concurrentie toe. Bijvoorbeeld: de glyfosaatresistente soja die wordt geteeld in Zuid-Amerika, is hier vooralsnog niet toegelaten. Wanneer we dan in Nederland beginnen met sojateelt, staan we al direct op achterstand. De wetgever moet haast maken om de achterstand niet verder te laten oplopen!

Afhankelijkheid van grote bedrijven

Er zit ook een andere kant aan deze ontwikkeling. En dat is wanneer de veredeling en de chemie samen optrekken en daarmee de teler nog afhankelijker maken van deze grote chemie- en zaadbedrijven.

Recent was in het nieuws dat in 2018 een herbicidetolerante suikerbiet op de markt komt. Zo op het eerste gezicht ideaal, immers onkruidbestrijding in suikerbieten wordt hierdoor eenvoudiger. Deze tolerantie is niet bewerkstelligd door genetische modificatie, maar door het inzetten van moderne genetische technieken. Deze vallen niet onder genetische modificatie en zijn daarom formeel toegestaan op de Europese markt.

'De prijsconcurrentie zal geheel verdwijnen'

Deze ontwikkelingen leiden tot nog grotere afhankelijkheid van deze grote chemie- en zaadbedrijven door telers. Door grote fusies van dit soort bedrijven zijn er steeds minder aanbieders, met steeds meer macht. De prijsconcurrentie, als die er bij de prijs van het zaaizaad al was, zal geheel verdwijnen.

Ontwikkelingen om scherp te blijven volgen! Genetische ontwikkelingen hebben ons veel gebracht, en dat zal zo blijven. Echter afhankelijkheid van grote partijen in de keten is ongewenst. De Autoriteit Consument en Markt moet hieromtrent maatregelen nemen.

Laatste reacties

 • Bertus Buizer

  Jacco, het klopt niet dat de 'moderne genetische technieken' formeel zijn toegestaan op de Europese markt. De Europese Commissie moet nog met een voorstel komen waarin zij aangeeft of de nieuwe veredelingstechnieken (New Breeding Techniques, oftewel NBTs) wel of niet onder de GMO wetgeving vallen. Dat voorstel wordt dit najaar verwacht. Zie: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/582018/EPRS_BRI(2016)582018_EN.pdf
  >>


 • Bertus Buizer

  >> Je schrijft ook dat afhankelijkheid van grote partijen in de keten ongewenst is. Dat is dan misschien zo, maar de vraag is natuurlijk of kleine partijen in staat zijn om de concurrentie met grote partijen aan te gaan en vol te houden. Patenten en vooral juridische conflicten kosten veel geld.

  Los daarvan ben ik geen voorstander van toepassing van genetische modificatie technieken in de landbouw. Die leiden alleen maar af van waar het bij de voedselvoorziening volgens mij werkelijk om gaat: een gezonde levende bodem, ecologisch verantwoorde teelten en teeltwijzen en voor kleinschalige bedrijven ontwikkelde rendabele bedrijfssystemen.

  Genetische modificatie is gebaseerd op namaak van natuurlijke eigenschappen, en vooral op knippen en plakken van genen. Is het niet veel beter om vanuit de kracht van de natuurlijke eigenschappen zelf te werken? Daaraan liggen vaak miljoenen jaren aan evolutie ten grondslag. De bedrijven die het beter zeggen te kunnen doen met genetische modificatie bleken tot nu toe vooral gefixeerd op geld, winst en macht... Dat ging ten koste van de biodiversiteit en er werden bij GMO teelten sinds de negentiger jaren meer in plaats van minder pesticiden gebruikt.

  Eerder dit jaar schreef ik over dit onderwerp een artikel, getiteld 'Uitdagingen en kansen voor agrarische sector in nieuwe wereldwijde trend ggo-vrij voedsel'. http://www.sustainablefoodsupply.org/kansen-voor-agrarische-sector-in-nieuwe-wereldwijde-trend-ggo-vrij-voedsel/

 • Bertus Buizer

  Europese parlementariërs willen overigens dat de EU de toelatingsprocedure van GMOs aanpast. Maar niet om de toelating te versoepelen. https://www.neweurope.eu/press-release/press-release-meps-oppose-eu-commission-plans-to-authorise-five-gmos/

Of registreer je om te kunnen reageren.