Foto: Bert Jansen RundveeNieuws

ZuivelNL houdt geld over aan fosfaatreductieregeling

Branche-organisatie ZuivelNL heeft in 2017 een bedrag van € 25,2 miljoen aan melkgeldbijdrage binnengekregen voor het fosfaatreductieplan voor de melkveehouderij. Niet al dit geld is opgegaan aan het plan, zo blijkt.

De melkgeldheffing van eenmalig 18 cent per 100 kilo extra was bedoeld als bijdrage van de sector zelf aan de uitvoering van het fosfaatreductieplan en de stoppersregeling in de melkveehouderij. Dit is de regeling waarbij melkveehouders die het bedrijf wilden beëindigen hun vee dienen te verkopen. Voor de stoppersregeling is minder geld gebruikt dan eerst werd verwacht, maar ZuivelNL heeft hieraan toch tussen € 10 miljoen en € 11 miljoen besteed, vertelt secretaris Folkert Beekman.

Overschot vrij te besteden

Over de besteding van het resterende bedrag van € 14 miljoen tot € 15 miljoen is nog discussie met het ministerie van LNV. Een deel van dit geld is bedoeld om uitvoeringskosten voor het fosfaatreductieplan mee te dekken, maar hoeveel van de kosten precies voor rekening van het ministerie komen en hoeveel voor rekening van ZuivelNL, staat nog niet vast. Het geld dat daarna overblijft, mag ZuivelNL naar eigen inzicht besteden. Het bestuur zou hiermee bijvoorbeeld nieuw onderzoek kunnen uitzetten of de contributie verlagen.

Wanneer een definitieve verantwoording komt van het fosfaatreductieplan is nog niet duidelijk.

Beheer
WP Admin