Een melkveehouder in Bergambacht (Z.-H.) heeft bijna een heel perceel grasland onder water gezet voor de weidevogels. Het ligt tussen kruidenrijke graslanden en percelen met extensief beweiden. - Foto: Roel Dijkstra AlgemeenNieuws

Zeeland wil meer agrarisch natuurbeheer

De provincie Zeeland ziet graag dat er meer percelen vrijkomen voor behoud van natuur en landschap. Dit blijkt uit de conceptversie van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG). Daarin heeft de provincie een medestander in Rinus van ’t Westeinde – voorzitter van Poldernatuur Zeeland – een collectief van landbouwers dat meedoet aan agrarisch landschaps- en natuurbeheer.

“Het is goed voor het imago van de landbouwsector als boeren maatregelen nemen die goed zijn voor de biodiversiteit”, vindt Van ’t Westeinde. “Bovendien is het leuk om mee te doen. Zeker als je bijvoorbeeld merkt dat het aantal leeuweriken toeneemt of als er kleurige randen met bloemen langs de akkers ontstaan.”

Ontstaan uit agrarische natuurverenigingen

De Zuid-Bevelandse fruitteler legt uit dat Poldernatuur Zeeland ontstond uit de samenwerking van negen agrarische natuurverenigingen (ANV’s). “Bij het agrarisch natuurbeheer in Zeeland richten grondeigenaren tegen een vergoeding een perceel of een deel ervan zo in dat het aantrekkelijk is voor bijvoorbeeld de patrijs en leeuwerik.”

De agrarisch natuurbeheerders leggen stroken met hoge en lage vegetatie aan om het voor de vogels aantrekkelijk te maken op en rond de akkers. Ook zorgen ze voor stroken zonder begroeiing, de zogenoemde zwarte stroken. “De stroken met lage vegetatie zijn voor het foerageren, in de stroken met hoge vegetatie kunnen de vogels zich schuilhouden of broeden. In de zwarte stroken kunnen ze een stofbad nemen.”

350 grondeigenaren doen mee

350 grondeigenaren doen dit jaar via Poldernatuur Zeeland mee aan het agrarisch natuurbeheer. “Voor die deelnemers is in totaal € 3,8 miljoen beschikbaar. De ene helft komt van het Rijk en de andere van Europa.”

Poldernatuur Zeeland dient de aanvragen voor de beheersvergoedingen als collectief in bij de provincie. Die beslist welke aanvragen worden gehonoreerd. Op dit moment is in Zeeland 1.000 tot 1.100 hectare in gebruik voor agrarisch natuurbeheer. De provincie wil daar volgens Van ’t Westeinde graag 40 hectare aan toevoegen.

Verder denkt Van ’t Westeinde dat agrarisch natuurbeheer nog aantrekkelijker kan worden gemaakt door de administratieve regelgeving voor de deelnemers te vereenvoudigen. “Ook zou het goed zijn als de deelnemers contracten voor langere tijd kunnen afsluiten. In de meeste gevallen lopen die nu zes jaar. Als je daar achttien jaar van maakt, hebben de boeren meer zekerheid.”

Beheer
WP Admin