Foto: Bert Jansen BoerenlevenColumn

‘Voortbestaan velen wordt onterecht bedreigd’

Jarenlang hebben boeren zich gevoegd naar de wensen van de overheid. En nu moeten velen misschien stoppen. Logisch dat de emotie hoog zit.

Uit een recent verschenen onderzoek van de TU Delft zou blijken dat ruim 70% van de stikstofdepositie die de luchtvaart veroorzaakt niet wordt meegerekend bij het totaal. Terwijl het wel terechtkomt op natuurgebieden die beschermd moeten worden. Volgens deze studie is in de regio rondom Schiphol het vliegverkeer tot een derde van de stikstofdepositie verantwoordelijk. Het is daarnaast zeer opmerkelijk dat de overheid de uitstoot boven de 900 meter vlieghoogte – in tegenstelling tot de voorschriften van de Europese Unie – niet meerekent.

Gelijke monniken, gelijke kappen

Je zou verwachten dat een overheid zou staan voor een eerlijke en objectieve behandeling van alle betrokken partijen in het stikstofverhaal. Ik begin daar zo langzamerhand aan te twijfelen. Waarom worden – naast de boeren – andere partijen niet op dezelfde wijze aangepakt? Gelijke monniken gelijke kappen, zo luidt het gezegde. Opnieuw bewijst men hier met twee maten te meten, maar waarom? Economische belangen? Zijn boeren een makkelijk aan te pakken doelgroep?

Het stikstof-debacle zal voor een groot aantal boeren verstrekkende gevolgen hebben. De vraag is echter: liggen er ook kansen? Kan de sector, kun jij als individuele ondernemer, je zodanig aanpassen aan de veranderende omstandigheden dat het voortbestaan van je bedrijf wel mogelijk is?

Onvoldoende perspectief

Het ligt in de verwachting dat een behoorlijk deel van de boeren zal gaan stoppen. Enerzijds omdat ze dat wellicht toch al van plan waren, anderzijds omdat er onvoldoende perspectief voor ze is; financieel of door het gebrek aan opvolging bijvoorbeeld. Aan de overblijvers de taak om zich opnieuw te oriënteren op kansen en uitdagingen en de zakelijke en persoonlijke keuzes die daarbij horen. Dat zal in veel gevallen nog best een opgave zijn; je moet de bakens gaan verzetten.

Wat mij het meeste raakt, is het feit dat er zo makkelijk omgegaan wordt met een grote groep hardwerkende ondernemers die verantwoordelijk is voor voedselvoorziening en landschapsonderhoud. Jarenlang heeft de sector zich gevoegd naar het wisselende beleid van de regelgevers. Logisch dat de frustratie en emotie nu erg hoog zit.

Mentale klachten bij boeren

Zorgelijk is de ontwikkeling van het toenemend aantal boeren dat rondloopt met mentale klachten. Deze komen niet zomaar uit de lucht vallen. Ze zijn het resultaat van jarenlange onzekerheid, publiek debat en het gevoel vogelvrij verklaard te zijn. Naast de grote zak met geld waarmee men denkt dit probleem op te kunnen lossen, is het noodzakelijk om stil te staan en actie te ondernemen op het persoonlijk leed dat veel boeren is en wordt aangedaan.

Zijn boeren dan zielig? Verre van dat. Maar je wilt wel een bestaan opbouwen en waar mogelijk de volgende generatie ook een kans geven. En in dat bestaan worden zoals het nu lijkt, velen onterecht bedreigd.

Lees alles over het stikstofbeleid in dit dossier.

Het laatste stikstof nieuws op je mobiel.

Bekijk hier hoe je deze app vastzet op het startscherm van je mobiel.

Reacties

 1. Net een clip bekeken van Sky News Australia op You Tube. Titel: The Netherlands seems to be ‘sliding into dictatorship’: Rowan Dean. Mark Rutte legt daarin in een speech aan de WEF uit wat zijn plan is met de Nederlandse landbouw. Ik denk niet dat de nos daar aandacht aan heeft besteedt…

 2. Het is een corrupte regering die onder valse voorwendselen beslag probeert te leggen op de grond van boeren. Boeren staan al decennia in de loopgraven om zich te verdedigen tegen aanvallen van de overheid. De overheid hanteert al tientallen jaren een ontmoediging’s beleid en de boeren gooien iedere keer weer de handgranaten van de overheid uit hun loopgraaf door investeringen, aanpassingen en innovatie. Nu gooit de overheid alles in de strijd om de boeren de voortzetting van hun bedrijven onmogelijk te maken. Daarvoor is “stikstof” als wapen gekozen. Tja, nu de heide niet meer wordt afgeplagd door arme boertjes wordt de grond rijker en krijgen planten die een stikstof arm milieu nodig hebben het moeilijk. logisch! Maar ja, De overheid denkt ook dat CO2 ons de das om zal doen. Ze gaan er hierbij van uit dat de gemiddelde persoon te dom en te lui is om een CO2 grafiek op te zoeken van de laatste zes miljoen jaar. Een ieder die deze grafiek na 1 minuut flink zoeken wel onder ogen krijgt vraagt zich af wat het probleem met CO2 is nu het op bijna het laagste punt staat van de laatste zes miljoen jaar! Miljarden worden naar de CO2 fraude overgemaakt en bij wie komt dat geld terecht?

 3. Dit is de kern van het gemaakt probleem waar ik schat maar een heel klein gedeelte van de bevolking achter staat wil je dit veranderen moet je alle ambtenaren onder kabinet die er mee te maken hebben ontslaan.
  Als je maar lang genoeg roept dat je de goedkoopste bent gaan mensen het vanzelf geloven.
  Dit is er ook met stikstof aan de hand.
  Veehouderij is al enorm gekrompen met name melkveehouderij .

 4. Als je vanaf de datum aanmerken natura 2000 gaat rekenen met uitstoot en aantal melkvee in veel gebieden naar nu dan is in veel gebieden de reductie al lang behaalt.
  Maar die ordinaire ambtenaren die net onder kabinet zitten zullen wel weer een nieuwe datum gepakt hebben ergens 2020.
  De opdracht is dat de natuur niet mag verslechteren in hoeverre je van natuur kunt spreken grote gebieden zijn in samenwerking met agrariërs en ruilverkavelingen aangelegd.
  De bossen op de Veluwe aangeplant heide door boerenbeheer vroeger en ga zo maar door.
  De onderzoekers zullen nooit verklaren dat het goed gaat immers opdrachtgever is natuur cq prrovincienatuur.
  Weins brood men eet weins taal men spreekt
  De natuur is volgens deze klub gemiddeld 50 per provincie nooit af ook niet naar deze sanering want dan is het overige deel van Nederland aan de buurt als dat niet zo is zijn al die ontwikkelingsmensen zogenaamd dan werkloos.
  Wat is er nou leuker dan constant nieuwe plannen bedenken en daar gratis geld voor te krijgen.

Beheer
WP Admin