Ontruiming in 2008 van een melkveebedrijf waar de gekkenkoeieziekte was geconstateerd. In Zuid-Holland is nu weer een koe met deze ziekte aangetroffen. - Foto: ANP RundveeNieuws

Voor het eerst in tien jaar weer BSE in Nederland

Voor het eerst sinds 2011 is in Nederland koegekte (Boviene Spongiforme Encefalopathie, BSE) vastgesteld. Het gaat om een Zuid-Hollandse koe die op het bedrijf is overleden en bij de destructie is terechtgekomen. Het dier is bij Rendac bemonsterd op de ziekte. De koe was circa negen jaar.

Het gaat om een spontane vorm van BSE die sporadisch voorkomt bij koeien, en die afwijkt van de klassieke BSE die is veroorzaakt door besmet voer. Wageningen Bioveterinary Research heeft vastgesteld dat het om de atypische variant gaat. Het is de vijfde keer dat een atypische variant van BSE in Nederland wordt vastgesteld.

Lees ook: Acht koeien geruimd op BSE-bedrijf

Bedrijf geblokkeerd

Het betrokken bedrijf is geblokkeerd en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit traceert nakomelingen van de koe. Als voer de oorzaak zou zijn, moesten ook dieren worden opgespoord die hetzelfde voer hebben gehad. Dat hoeft nu niet.

Bij de klassieke variant is besmet voer waarschijnlijk de besmettingsoorzaak. BSE openbaart zich doorgaans jaren nadat de besmetting via voer heeft plaatsgehad.

Het is het 89e geval van BSE in Nederland sinds de eerste vaststelling in 1997.

Dierlijke eiwitten in veevoer

De meeste gevallen van BSE in Nederland zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de verwerking van dierlijke (runder-)eiwitten in veevoer. Begin deze eeuw is er een verbod gekomen op de verwerking van diermeel in veevoer vanwege de uitbraken van BSE.

BSE komt nog zelden voor in Europa. De laatste officieel geregistreerde gevallen in Europa waren in Zwitserland (1) en Ierland (1) in 2020.

Spontaan of klassiek

Bij de beoordeling van de BSE-status van een land, is het van belang of een BSE-geval spontaan of klassiek is. Spontane (atypische) gevallen worden niet als risico-verhogend beschouwd, als voorwaarden voor monitoring en opsporing worden nageleefd. A-typische gevallen van BSE komen zelden voor.

Algemeen wordt aangenomen dat de epidemie van BSE onder runderen in aanvankelijk Groot-Brittannië (jaren tachtig en negentig) en later ook in de rest van Europa is begonnen met een koe die leed aan een atypische variant. Het dier is vervolgens in diermeel terechtgekomen, waarna de ziekte zich via besmet voer werd verspreid.

Ziekte van Creutzfeldt-Jakob

Er bestaat een menselijke variant van BSE, de ziekte van Creutzfeldt-Jakob. In Groot-Brittannië zijn sinds 1996 zeker 177 mensen besmet geraakt en overleden na consumptie van besmette dieren. De ziektekiemen (prionen) komen vooral voor in zenuwweefsel en de hersenen. Door maatregelen bij de slacht komen geen risico-weefsels meer terecht in voor humane consumptie bestemde producten.

Lees meer over BSE

Reacties

Beheer
WP Admin