Bekende symptomen van BSE bij levende dieren zijn onder andere gedragsveranderingen, zoals nervositeit. - Foto: Canva/Getty Images RundveeNieuws

Acht koeien geruimd op BSE-bedrijf

Acht koeien van het bedrijf waar woensdag BSE is vastgesteld zullen worden geruimd. Aanvankelijk meldde minister Piet Adema aan de Tweede Kamer dat er dertien dieren moesten worden geruimd. In een debat met de Tweede Kamer corrigeerde hij dat.

De preventieve maatregelen worden getroffen om te voorkomen dat dieren met een verhoogd risico op BSE in de voedselketen terecht komen. De ruiming gaat om nakomelingen van het besmette dier, dieren die een jaar voor tot een jaar na het besmette dier op hetzelfde bedrijf zijn geboren, en dieren die in hun eerste levensjaar samen met het besmette rund op hetzelfde bedrijf zijn gehouden.

De Kamer toonde zich woensdag tevreden met het optreden van de minister bij de jongste BSE-uitbraak. Zowel minister Adema (LNV) als minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) benadrukten dat er geen gevaar is voor de volksgezondheid. Het besmette dier is niet in de voedselketen terechtgekomen.

Geen symptomen bij BSE-koe

Het besmette dier, dat bij de destructie werd aangeboden, was acht jaar en vertoonde geen voor BSE typische neurologische verschijnselen, aldus het ministerie. De koe had mastitisklachten en kreeg vervolgens algemene ziekteverschijnselen, maar niet de bekende kenmerken van een BSE-besmetting.

BSE is niet bij levende dieren vast te stellen. In Nederland zijn 19 van de 89 gevallen ontdekt doordat de koe bij leven bijzondere verschijnselen vertoonde. Om BSE definitief vast te stellen moet een dier worden gedood. Bij de test wordt hersenmateriaal gebruikt.

50.000 BSE-tests per jaar

Vorig jaar is €3,1 miljoen uitgegeven aan de BSE-monitoring. De Europese Unie geeft daar subsidie op. De kosten worden betaald uit het Diergezondheidsfonds.

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 50.000 runderen van 48 maanden of ouder met een verhoogd risico op BSE getest. Het merendeel daarvan (43.000)  betreft dieren die bij de destructie worden aangeboden. De rest betreft slachtdieren die vallen onder de risicogroepen. Dat gaat om Nederlandse dieren van vier jaar en ouder die bij de noodslacht terechtkomen. Voor importdieren van twee jaar en ouder uit Bulgarije, Roemenië en het Verenigd Koninkrijk gelden strengere regels.

Vergoeding voor geruimde dieren

De getroffen boer krijgt een vergoeding voor de geruimde dieren op basis van de marktwaarde. Voor het BSE-dier zelf krijgt de boer geen vergoeding.

Er geldt nog steeds een verbod op  het gebruik van diermeel in voer voor herkauwers. Herkauwers eten van nature geen dierlijk eiwit.  Voor varkens- en pluimveevoer zijn de  regels voor de verwerking van diermeel in veevoer sinds vorig jaar versoepeld,  ook omdat kippen en varkens van nature wel dierlijk eiwit eten.

Beheer
WP Admin