AlgemeenNieuws

Veel pachtnormen naar beneden bijgesteld

De nieuwe pachtnormen voor los bouw- en grasland per regio dalen in grote lijnen.

In de pachtprijsgebieden IJsselmeerpolders is sprake van een stijging (7%), terwijl in de andere pachtprijsgebieden dalingen worden vastgesteld van 2% (Zuidwestelijk akkerbouwgebied) tot 34% (Zuidelijk veehouderijgebied).

De nieuwe normen voor los tuinland stijgen in Westelijk Holland (exclusief boomkwekerijgebieden Boskoop en Rijneveld) met 15% en in de rest van Nederland met 22%.

Minister Carola schouten heeft de pachtnormen woensdag 23 mei bekendgemaakt op basis van berekeningen van Wageningen Economic Research.

Daling in gebieden met vooral melkveebedrijven

De minister schrijft dat de lagere pachtnormen in pachtprijsgebieden met vooral melkveebedrijven te verklaren zijn doordat het jaar 2016 aan de berekeningen zijn toegevoegd. De bedrijfsresultaten in 2016 waren veel lager dan in 2011, het jaar dat uit de berekening is weggevallen.

In akkerbouwgebieden is de verandering minder, omdat de akkerbouwresultaten in 2016 niet sterk afweken van die in 2011, aldus de minister.

Meer lezen over agrarisch vastgoed? Check het dossier!

Beheer
WP Admin