Partner
Foto: Barenbrug RundveePartner

Vanggewas kiezen: leer van zomer 2019

Het onderzaaien van een vanggewas – op het moment dat het maisgewas zich sluit – was vorig jaar de meest gekozen oplossing. Toch was dit niet het meest succesvol. Gelijktijdig zaaien met mais of nazaai heeft de grootste kans van slagen.

De praktijkervaringen met Proterra Maize in 2019 zijn zeer positief. Voordelen van gelijktijdige inzaai met Proterra Maize zijn:

  • voldoende vocht en licht voor goede beginontwikkeling;
  • onkruidbestrijding mogelijk door resistentie tegen gewasbeschermingsmiddelen;
  • 1 werkgang voorkomt beschadiging aan kwetsbare maisplanten.

Hoogste organischestofproductie met Proterra Maize

Onderzoek op proeflocatie Vredepeel (onderdeel van Wageningen University & Research) toont aan dat Proterra Maize de meeste bovengrondse en ondergrondse biomassa produceert van alle groenbemesters. Proterra Maize is daarmee een ideaal mengsel om de vruchtbaarheid van de bodem te verbeteren. Het vanggewas is speciaal ontwikkeld om gelijktijdig met snijmais te zaaien.

Bekijk de video over het onderzoek biomassabepaling bij vanggewassen.

Intermezzo (onderzaai) en Soilcover (nazaai)

Voor veehouders die toch een vanggewas willen zaaien wanneer het maisgewas zich sluit, heeft Barenbrug Intermezzo. Intermezzo bevat verschillende rassen met Italiaans raaigras die vooral geselecteerd zijn op de vorming van ondergrondse massa. Voor nazaai heeft Barenbrug Soilcover, een mengsel met Italiaans en Westerwolds raaigras met een hoge kiemenergie dat zich ook bijzonder snel ontwikkelt bij lage temperaturen.

Wil je meer weten over Proterra Maize en vanggewassen?

Wil je meer weten over Proterra Maize? Neem dan contact op met je Barenbrug-dealer. Klik hier voor een Barenbrug-dealer bij jou in de buurt.
Wil je meer weten over het ideale vanggewas voor jouw bedrijf? Download dan deze folder (pdf).

Beheer
WP Admin