Omgeving Korenburgerveen bij Winterswijk. - Foto: ANP AlgemeenNieuws

Van der Wal erkent verschil in beleid met buurlanden

Stikstofminister Christianne van der Wal zegt zich voor te kunnen stellen dat boeren onbegrip hebben voor het verschil in beleid voor boeren bij natuurgebieden in de grensregio. Dat schrijft ze in reactie op Kamervragen van Pieter Omtzigt, BBB-er Caroline van der Plas, VVD-er Thom van Campen en CDA-er Derk Boswijk.

In juni riep een groep boeren in Winterswijk het Korenburgerveen uit tot Duits grondgebied, omdat ze vinden dat ze onder Duitse regels hun activiteiten veel beter kunnen voortzetten dan onder de Nederlandse regels.

Verschil in juridische en ecologische omstandigheden

Het verschil in regels komt volgens Van der Wal vanwege het verschil in onder ander juridische en ecologische omstandigheden tussen lidstaten. “Nederland heeft echter, net zoals alle EU-lidstaten, de ruimte, maar ook de plicht om de implementatie van richtlijnen op terreinen als natuur, klimaat en water eigenstandig vorm te geven om zo aan de internationale verplichtingen te voldoen”, schrijft Van der Wal. Hoewel er zeker verschillen zijn in beleid, waarbij Duitsland bijvoorbeeld niet naar stikstofdepositie kijkt, maar naar de instandhouding van de natuur, merkt Van der Wal op dat aan beide zijden van de grens maatregelen worden genomen voor de natuur.

Dat het aan Nederlandse zijde gaat om forse maatregelen, vindt Van der Wal niet, omdat een deel van de grond de bestemming agrarisch behoud. Voor het gebied staat een vernatting gepland, waardoor het uitvoeren van landbouwactiviteiten wordt bemoeilijkt.
Volgende week brengen de ministers Van der Wal en Staghouwer een bezoek aan een aantal boeren in het grensgebied met Duitsland, om de problematiek te bespreken. De Kamerleden hadden hier om gevraagd.

Reacties

  1. Als ik het goed lees hebben wij in Nederland onder druk van de Natuur organisaties behoorlijk zwaardere eisen geformuleerd. Het gevolg is dat er in de EU twee soorten boeren ontstaan de ondernemende boer en de aan de lijband van de stedeling lopende boer. Want hoe Den Haag het ook wendt of keert zal er een voor de consument niet onbelangrijk prijsverschil ontstaan. Gevolg de Nederlandese “super gezonde” voeding bijft in de schappen liggen, want de meeste mensen kunnen zich dat duurdere eten niet permiteren en dan iser nog een deel die wel kan maar niet wil. Hiermee vervalt onze landbouw aan de bedelstaf met als gevolg eerder een groeiende groep armen dan het niveleren van het verschil Arm Rijk.

Beheer
WP Admin