Sjaak van der Tak, voorzitter LTO Nederland. - Foto: ANP / Bram Petraeus AlgemeenNieuws

Ultieme poging om Landbouwakkoord vlot te trekken

De onderhandelaars over het Landbouwakkoord nemen extra tijd om toch nog tot afspraken te komen. LTO schoot maandag het conceptvoorstel af. De gesprekken gaan nog een weekje door, benadrukt het secretariaat van het proces.

Maandag meldde LTO Nederland het conceptakkoord onvoldoende te vinden. Direct daarna kwam er een bericht vanuit de burelen van procesvoorzitter Kalden: “Alle partijen hebben de intentie om tot een finaal akkoord te komen, maar sommige vinden de voorliggende tekst nog onvoldoende om aan hun bestuurlijke achterban voor te leggen. Daarom is besloten tot 17 mei verder te onderhandelen over nog openstaande onderwerpen.”

Elkaar nog niet op overeenkomsten gevonden

De afgelopen weken is in deelsessies en in een-op-eengesprekken verder gesproken. De intentie was dat de overeenkomsten tussen de onderhandelende partijen tot een concept zouden leiden. Dit concept wijst LTO nu dus af. De boerenorganisatie wil nog een laatste poging wagen. De komende anderhalve week gaan ze aan de slag om ‘forse verbeteringen aan te brengen aan het stuk’.

Piet Adema, minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, laat via zijn woordvoering weten dat ‘het conceptstuk dat er nu ligt nog niet de lading dekt’. Er is dus nog ruimte voor gesprekken.

Stip op de horizon nog vaag

Boeren moeten zicht hebben op de toekomst, vinden alle onderhandelaars. De stip op de horizon is de landbouw van 2040. Dat vergezicht is nog niet goed genoeg uitgetekend in het stuk dat maandag op tafel lag. Tot nu toe is duidelijk dat grond, mest en geld de heikele punten zijn. Ook het ministerie noemt deze onderwerpen als de punten waarover nog verder moet worden gesproken. Als het over het verdienmodel gaat, benadrukt minister Adema dat boeren hiervoor niet alleen naar het kabinet moeten kijken. “Ook de partijen rondom dat boerenerf – zoals banken, voedselleveranciers, voedselverwerkers en supermarkten – hebben daar een rol in.”

LTO benadrukt dat de inzet van het kabinet op het gebied van stikstof beter moet, voordat de belangenclub kan instemmen met een eventueel akkoord of dat überhaupt aan zijn leden voorlegt. LTO heeft eerder laten weten een oplossing voor de legalisering van PAS-melders en interimmers te zien als voorwaarde voor een akkoord.

Nog maar een weekje geduld

Het is dus nog een weekje geduld hebben. Op 17 mei zal blijken of het conceptakkoord voldoende is om binnen de eigen organisatie te bespreken. Tegelijk zullen PBL, WUR en het Louis Bolk Instituut het conceptakkoord doorrekenen. De besturen van de betrokken partijen kunnen de resultaten daarvan in hun beoordeling meewegen.

Daarna volgt eventueel nog de consultatie van de achterban. De onderhandelaars gaan met het akkoord de boer op om te horen of ze wel of geen handtekening onder het stuk gaan zetten.

Beheer
WP Admin