AlgemeenOpinie

Uitkering

Flat rate maakt het afschaffen van steun logischer.

Ik zal er over ophouden, maar deze week moet het toch nog even: de voorstellen van eurocommissaris Ciolos. Zijn voorstel is dat we op weg gaan naar een flat rate. Op bladzijde 15 staat dat uiterlijk in 2019 elke hectare binnen een regio dezelfde toeslag moet opleveren. Bleker heeft trouwens voorkeur voor een sneller traject. Ik niet, mensen worden doorgaans niet gelukkig van snelle veranderingen.
In de voorstellen staat niet wat een regio is. Daarom heeft Bleker de mogelijkheid aantrekkelijke grenzen te trekken. Door het Veluwse kalvergebied tot een regio te bestempelen, net als het Noord-Friese pootaardappelgebied, kan hij grote verschuivingen tussen bedrijven tegengaan. Technisch gezien zou hij zelfs elk boerenbedrijf tot een aparte regio kunnen verklaren, want in artikel 20 van de voorstellen staat niets over grootte of geografische eenheid. In dat geval zou alles bij het oude blijven. Kortom, als er grote verschuivingen optreden, weet u aan wie het ligt.
Toch zal het er wel op neer komen dat de regio’s aanzienlijk groter zijn dan één bedrijf. Misschien iets als de aloude CBS-landbouwgebieden of nog groter. In zo’n gebied geeft dan na een aantal jaren elke hectare dezelfde toeslag. Lekker transparant. De economische theorie en ik kunnen zich niets anders voorstellen dan dat die uniforme transparante toeslag neerslaat in de grondprijs. Dat betekent dat na verloop van tijd, als de meeste grond een keer van eigenaar is gewisseld, het systeem feitelijk geen ondersteuning meer biedt.
Het is misschien wel 30 jaar geleden dat ik zo’n systeem heb gelijkgesteld aan het bij opbod verkopen van een bijstandsuitkering. Dat werd me toen niet in dank afgenomen, en het zal nu wel weer hetzelfde zijn. Je hebt dus na verloop van tijd evenveel inkomenssteun per hectare met een flat rate als zonder. Met een flat rate bij een hogere grondprijs, zonder flat rate bij een lagere. Vroeg of laat zal dat besef breder doordringen en dat is het begin van het einde van de basispremie.

Beheer
WP Admin