AkkerbouwVideo

Twentse boeren leren van NPPL-melkveehouder

Combinatieteelt van snijmais en stokbonen kan de productie van eiwit per hectare flink verhogen. En toevoeging van bacteriën aan mest leidt tot een betere bodemkwaliteit. Dat bleek onlangs op een demo-ochtend op het melkveebedrijf van Gerard en Els Uijterlinde in Deurningen (Ov.).

Het echtpaar Uijterlinde doet aan verschillende proefprojecten mee, waaronder Nationale Proeftuin Precisielandbouw (NPPL) en de Mineral Valley-proeftuin ‘Bodemboost voor eiwit’.

Ze melken 200 koeien op 80 hectare droogtegevoelige zandgrond. Hun doelstelling is om via meerdere innovatieve methoden de eiwitproductie op hun eigen land te verhogen.

De volgende onderwerpen kwamen tijdens de demonstratieochtend aan bod:

Combinatieteelt met stokbonen met als doel de eiwitproductie per hectare te verhogen. Het gaat om een meerjarige proef.

Toevoeging van Myrazoniet aan mest om de werkingscoëfficiënt van de toegediende mest te verhogen en meer organische stof in de bodem op te bouwen.

Gebruik van vochtsensorenom de beregening preciezer af te stemmen op de behoefte van het grasland. Gerard Uijterlinde experimenteert met twee typen sensoren: Agrometius en Agurotech.

Kruidenrijk grasland, op het bedrijf wordt gewerkt met verschillende kruidenrijke grasmengsels. Doel hiervan is de bodemkwaliteit en biodiversiteit te verbeteren zonder in te leveren op de ruwvoeropbrengst.

Meer artikelen over precisielandbouw lezen? Bekijk de themapagina hier.
Beheer
WP Admin