Foto: Anton Dingemanse AkkerbouwFoto

Tarwe komt mooi in de grond

Akkerbouwers in het zuidwesten grijpen alle gelegenheden aan om hun aardappelen binnen te halen. Telers die klaar zijn of capaciteit beschikbaar hebben, zaaien wintertarwe of treffen voorbereidingen voor het komende teeltseizoen.

Op de lichte klei blijft er een mooi en voldoende grof zaaibed achter.

Bij het Zeeuwse Bruinisse zaait een teler wintertarwe in de pas geploegde voren.

Op het perceel stonden spruiten. Dit gewas is vroeg geoogst zodat de wintertarwe er op tijd in kan.

Ook landbouwbedrijf Van Es uit Nieuwe-Tonge (Zuid-Holland) zaait wintertarwe op een perceel waar dit jaar aardappelen stonden.

Het perceel wordt klaargelegd met een Selvatici 3514 krukas spitmachine. De Residence-wintertarwe wordt met een Kverneland-zaaicombinatie in dezelfde werkgang gezaaid.

Op de kopakker zijn de gevolgen van de regenperiode nog goed zichtbaar. Desondanks was van waterrot in de aardappelen nauwelijks sprake.

Op een ander perceel van Van Es wordt door loonbedrijf Van Diepen uit Spanbroek tulpen geplant. Een lege kist wordt gewisseld voor een volle kist tulpenplantgoed.

De tulpen worden nu met een dubbel net systeem geplant om bij de oogst veel minder grond mee te rooien. Dat voorkomt ook dat harde en scherpe kluiten de bollen beschadigen.

Voor de netten de grond ingaan, wordt de grond in het midden van het bed open gesneden en de laag grond tot plantdiepte (15 centimeter), wordt naar de zijkanten geschoven.

Het bed wordt vervolgens met egalisatieklep afgewerkt. Bij de oogst worden de netten met de nieuwe bollen naar boven gehaald.

Voor het planten wordt de grond voorbewerkt met een rotoreg. Hiervoor gebruikt Van Es een New-Holland T7.270 waarvan de voorwielen zijn vervangen door een neuswiel om de wieldruk over de hele oppervlakte te verdelen.

Is een rol met netmateriaal op, dan wordt een nieuwe rol geplaatst en de uiteinden aan elkaar genaaid.

Aan het eind van de werkgang worden onder- en bovennet los gesneden.

Het verdeelsysteem voor de bollen. De rol voor het onderste net zit voor de plantbak en komt aan het eind van het doseersysteem samen met het bovenste net.

Sensoren bewaken de hoeveelheid plantmateriaal die er bij deze maat voor zorgen dat rond 450 bollen per strekkende meter worden geplant. De bedbreedte is 1,35 meter.

Het resultaat in het plantbed. De bollen zitten in de grond los tussen de netten in zodat ze zich probleemloos kunnen ontwikkelen. Met dit systeem kunnen bollen worden geteeld op zwaardere grond. Daardoor is een groter areaal geschikt voor bollenteelt.

Bij Goes op Zuid-Beveland legt een teler een perceel met woeler en kruimelrol klaar voor de uienteelt van volgend jaar.

Op een naastliggend perceel freest De Roo uit Kapelle uit voorzorg sleuven op een perceel pas geplante winteruien. De uien teelt De Roo samen met Arnold Timmerman in Kattendijke.

Nog even checken of de gewenste halve meter daadwerkelijk is gefreesd. En nu hopen dat het frezen niet echt nodig zal zijn.

Het dubbele net met plantgoed wordt op de ondergrond gelegd en de schijven werken de grond er overheen.

Bij maatschap Buth in Dirksland (Zuid-Holland) zaait een medewerker wintertarwe op een aardappelperceel. Op de achtergrond is Buth nog witlof aan het rooien. - Foto's: Anton Dingemanse

Buth werkt met een roterende spitmachine van Farmtec en een Sulky-zaaicombinatie. De wintertarwe van het ras Reform wordt zo in één werkgang gezaaid.

Beheer
WP Admin