De compensatieregeling is opgesteld omdat Nederland zijn derogatie moet afbouwen. Veehouders die gebruikmaken van derogatie mogen hierdoor steeds minder dierlijke mest uitrijden. – Foto: Mark Pasveer AlgemeenNieuws

Subsidiebedragen voor compensatie afbouw derogatie bekend

Derogatiebedrijven kunnen de komende drie jaar € 20 subsidie per hectare ontvangen per 10 kilo stikstof uit dierlijke mest die zij minder mogen plaatsen. Dat staat in de subsidieregeling Behoud graslandareaal, die in de Staatscourant is gepubliceerd.

De compensatieregeling is opgesteld omdat Nederland zijn derogatie op de Nitraatrichtlijn de komende jaren moet afbouwen. Veehouders die gebruikmaken van derogatie mogen hierdoor steeds minder dierlijke mest aanwenden. De toegestane hoeveelheid stikstof uit dierlijke mest wordt stapsgewijs afgebouwd naar een standaardnorm van 170 kilo per hectare in 2026.

De overheid wil met de regeling stimuleren dat bedrijven hun areaal grasland in stand houden. De subsidie is bedoeld om extra mestafzetkosten deels te compenseren, en eventuele extra kunstmestkosten.

Diverse rekenvoorbeelden

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit plaatste bij de regeling in de Staatscourant diverse rekenvoorbeelden. De subsidie per hectare kan variëren van € 20 per hectare tot € 160 per hectare, afhankelijk van hoever percelen terugvallen in hun stikstofgebruiksnorm.

Om in aanmerking te komen moet ten minste 80% van het bedrijfsareaal uit grasland bestaan. Alleen bedrijven die in 2021 of 2022 een derogatievergunning hadden, kunnen de subsidie aanvragen. Deze bedrijven moeten daarnaast opnieuw derogatie aanvragen in het jaar waarin ze de subsidie willen krijgen. In het geval van een aanvraag in 2024 of 2025 moet een bedrijf ook het jaar daarvoor een derogatievergunning hebben gehad.

Eén uitzondering op de regel

Er is één uitzondering. Bedrijven die onder de nieuwe derogatievoorwaarden geen derogatie meer kunnen aanvragen en in één keer terugvallen naar de 170 kilogram stikstof per hectare komen ook in aanmerking voor de regeling, mits minimaal 80% van hun areaal grasland blijft. Zij moeten dan wel in 2021 of 2022 een derogatievergunning gehad hebben.

De subsidie kun je jaarlijks van 1 juni tot en met 30 juni aanvragen via RVO. In totaal is tot en met 2025 ruim € 121 miljoen beschikbaar, waarvan € 30 miljoen dit jaar. Er geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt. LNV zegt de subsidies te verdelen op volgorde van binnenkomst van de aanvragen.

Derogatie aanvragen

Bedrijven kunnen vanaf donderdag 2 maart tot en met 7 april de derogatievergunning aanvragen, staat in de in de Staatscourant. De systematiek hiervoor is hetzelfde als vorig jaar, aldus LNV.

Alle landbouwbedrijven moeten vanaf dit jaar verplicht een bemestingsplan opstellen als gevolg van de nieuwe derogatieafspraken. Bedrijven moeten sowieso al de in een kalenderjaar geteelde gewassen én de aan het begin en aan het eind van het kalenderjaar aanwezige hoeveelheden meststoffen in de administratie bewaren.

Nieuw is dat bedrijven nu ook voorafgaand aan het bemestingsseizoen een inschatting moeten geven van het gebruik van meststoffen voor het komende kalenderjaar. Dit jaar moet dit bemestingsplan uiterlijk 7 april in de administratie worden opgenomen. RVO stelt hiervoor een formulier beschikbaar.

Reacties

  1. TRAP ER NIET IN!

    “In totaal is tot en met 2025 ruim € 121 miljoen beschikbaar, waarvan € 30 miljoen dit jaar.”

    In 2021 was er 663.000 ha derogatie grasland. Dus er is dit jaar maar €45 subsidie per hectare beschikbaar. Hier gaat toch niemand onnodig gras voor aanhouden? Hup, de ploeg d’r in!

    1. Wat jij maar een fooi vindt acht ik een aanzienlijk bedrag ik krijg nooit wat cadeau

Beheer
WP Admin