Partner
Foto's: Corteva RundveePartner

Snelle conservering sleutel tot kwaliteitsbehoud najaarsgras

Het goede groeiseizoen van 2023 vertaalt zich door in de najaarssnede. De kwaliteit van het gras is uitstekend, en sommige veehouders zitten zelfs al aan de zesde snede. Dat is anderhalve snede boven het gemiddelde van 2022. Om de kwaliteit van het gras te behouden, is goede conversvering van groot belang.

Zolang het weer zacht blijft en het af en toe regent, is het uiterst groeizame seizoen nog niet ten einde. De sneden volgen elkaar snel op, waardoor het gras minder snel verhout. Dit werkt bevorderend voor de kwaliteit. Ook de mais stond er dankzij het goede groeiseizoen over het algemeen goed bij dit jaar.

Deze langdurige groeiperiode betekent dat melkveehouders ook in het najaar druk zullen zijn met inkuilen. Een uitdaging, omdat het gras in deze periode onvoldoende droogt. Verlies van smaak en voederwaarde liggen daardoor op de loer. “Snelle conservering moet daarom de topprioriteit zijn bij het inkuilen”, zegt Oscar Koppelman (Pioneer).

Zorg voor een zo snel mogelijke pH-daling

“Het is nu lastiger om verse graskuilen voldoende droog te krijgen doordat de dagen korter worden, er minder zonlicht is en het risico op regenval toeneemt.” De uitdaging bij het inkuilen van najaarsgras zit volgens Koppelman dan ook niet zozeer in het risico op broei, maar in het lagere DS-percentage en dus kwaliteitsverlies. Hij adviseert daarom om een korte veldperiode van maximaal 48 uur aan te houden, om zo kwaliteitsverlies te voorkomen.

“In een vochtigere, onbehandelde kuil daalt de pH niet snel genoeg”, vervolgt Koppelman. “Hierdoor komt de fermentatie niet tot stilstand en blijven de verkeerde bacteriën actief. Op die manier gaat er veel smaak en voederwaarde verloren, waardoor je niet optimaal kunt melken uit je najaarskuil. Hoe eiwitrijk deze ook mag zijn.”

Conservering versnellen

Pioneer adviseert inkuilmiddel 1188 voor het versnellen van de conservering in de najaarskuil. Koppelman: “De verschillende stammen melkzuur die in het middel zitten, zorgen ervoor dat inkuilmiddel 1188 zich volledig concentreert op de vorming van melkzuur. Elke stam werkt optimaal in een bepaald pH-traject, waarbij de ene stam het overneemt van de ander. Een soort estafette.” Dit zorgt voor een zeer snelle pH-daling, zoals te zien is in onderstaand onderzoek.

Oscar Koppelman: “Elke dag dat de kuil nog niet stabiel is, gaat er voederwaarde verloren, en kunnen ook de verkeerde bacteriën (zoals boterzuur) zich vermeerderen.”
Oscar Koppelman: “Elke dag dat de kuil nog niet stabiel is, gaat er voederwaarde verloren, en kunnen ook de verkeerde bacteriën (zoals boterzuur) zich vermeerderen.”

“Dankzij deze daling ontstaat er minder ammoniak door eiwitafbraak. Dit komt ook de smakelijkheid van de kuil ten goede”, gaat Koppelman verder. “Door ammoniak gaat het voer namelijk minder fris ruiken, waardoor de koe hier minder van eet. Het inzetten van Pioneer® 1188 zorgt er dus voor dat koeien de eiwitten uit het herfstgras beter kunnen benutten en je kunt besparen op krachtvoer.”

Homofermentatief inkuilmiddel biedt de juiste focus

Bij het inkuilen van nat gras, waarbij de focus ligt op het snel omlaag brengen van de pH-waarde, kun je het beste kiezen voor een homofermentatief product als Pioneer 1188. “In combi-producten zitten vaak zowel melkzuurbacteriën als broeiremmers. En dat terwijl die laatste in de meeste gevallen niet nodig is bij nat najaarsgras. Dit gras is namelijk natter en zwaarder, waardoor het makkelijker te verdichten is en er dus minder risico is op broei. De focus moet bij de huidige grassneden op snel conserveren liggen”, zegt Koppelman.

Mocht er toch iets droger ingekuild worden, waarbij er risico is op broei in de kuil, dan is een combi-middel zoals Pioneer® 11G22 RapidReact wel een goed alternatief.

Voorkom boterzuur, behoudt kwaliteit

Ook dit jaar vormt boterzuur een belangrijk risico voor de kuil met najaarsgras. Boterzuur is een vluchtig vetzuur dat wordt geproduceerd door boterzuurbacteriën. Zij zetten melkzuur om in boterzuur en diverse gassen. Dit proces kost veel energie, waardoor een hoog boterzuurgehalte in één adem genoemd kan worden met voederwaardeverlies.

Daarbij zorgt boterzuur voor een zeer penetrante geur en onaangename smaak. Ook kan het de productie van diverse producten aantasten. Zo kan boterzuur bijvoorbeeld bij de productie van harde kaas voor grote gaten en een afwijkende geur en smaak zorgen. Wie melk levert met een te hoog gehalte aan boterzuursporen, kan daarnaast gekort worden op zijn melkgeld.

Het voorkomen van boterzuur vraagt om extra alertheid bij de oogst en het inkuilen, met name bij een natte snede. Je kunt de volgende belangrijke maatregelen nemen tegen boterzuur:

  • Stel de oogstmachine af op verharding
  • Maai niet te kort (>6cm)
  • Werk schoon, zowel in als op de kuil
  • Voeg bij nat uitgangsmateriaal altijd Pioneer 1188 toe

“De belangrijkste oorzaak van boterzuurvorming is een combinatie van een hoge Ruwe As-fractie (RAS), ofwel een hoger aandeel grond in de kuil, en een lager percentage droge stof in het gras. Daarnaast is ook verontreiniging met mest een belangrijke oorzaak”, zegt Koppelman. “Boterzuurbacteriën krijgen geruime tijd de kans om zich te ontwikkelen in nat gras, doordat het lang duurt voordat dit gras stabiel is. Inkuilmiddel 1188 is bijzonder sterk in het toch snel stabiel krijgen van deze natte kuil. Zo blijft deze kuil smakelijk en wordt de vorming van boterzuur sterk onderdrukt.”

Benut het waardevolle herfstgras optimaal

Pioneer heeft meer dan 40 jaar ervaring in het ontwikkelen van inkuilmiddelen en het gebruik ervan in mais en gras. Door goed inkuilmanagement te combineren met het gebruik van een Pioneer-inkuilmiddel haalt u het hoogste rendement uit het najaarsgras. In het onderstaande schema ziet u welk middel je bij welke inkuilomstandigheden het beste kunt gebruiken.

Foto: 4
Beheer
WP Admin