Partner
Foto: Corteva AkkerbouwPartner

Phytophthora-advies 2024: bedrijfszekere bescherming van uw gewas

2024 wordt een belangrijk jaar voor de bestrijding van phytophthora in aardappelen. Corteva heeft daarbij het Zorvec advies aangepast om het verder uitselecteren van resistente mutanten te voorkomen.

Afgelopen winter is er veel over phytophthora gesproken, nadat deze ziekte door een samenloop van omstandigheden flink heeft toegeslagen in 2023. Zowel een aantal gewasbeschermingsmiddelen als resistentie-genen van robuuste rassen staan behoorlijk onder druk. Daarom moeten we dit jaar extra aandacht geven aan het voorkomen van de ziekte. Daarbij moeten we de manier waarop we de middelen inzetten, gaan aanpassen.

De belangrijkste maatregelen voor 2024 zijn:

  • Volg de verplichte teeltvoorschriften op
  • Dek afvalhopen af, bestrijd aardappelopslag en haarden
  • Bescherm de aanwezige resistentiegenen in robuuste rassen goed, indien u van deze rassen gebruik maakt. Deze rassen zijn namelijk niet immuun voor phytophthora, ze krijgen het alleen minder snel. Het goed beschermen van de resistentiegenen lukt al met een flink gereduceerd aantal bespuitingen
  • Pas combinaties van middelen toe met verschillende werkingsmechanismes en wissel deze combinaties frequent af (alterneren en combineren)
  • Gebruik een Beslissing Ondersteunend Systeem (BOS-systeem)

Zo verliep het seizoen 2023

Allard Jukema (Corteva Agriscience): “Het seizoen 2023 begon met aanwezige resistentie tegen een bepaalde groep werkzame stoffen, aangeduid als de CAA’s. Werkzame stoffen die hieronder vallen zijn onder andere mandipropamid (Revus) en benthiavalicarb. De aanbevelingen van de FRAC voor deze middelen werden daarom kort voor het seizoen aangepast. Ze moesten niet meer solo ingezet worden en niet vaker dan twee keer achter elkaar. Deze informatie werd echter pas laat bekend, toen de schema’s en middelen voor 2023 al waren gemaakt en het aanpassen hiervan niet altijd meer goed mogelijk was.”

“Achteraf gezien was de phytophthoradruk in het begin van de teelt hoger dan verwacht. Ondanks het mooie weer overdag was er sprake van koude nachten met langere periodes van dauwnatte gewassen. Bovendien was de aanwezige CAA-resistentie ook hoger dan gedacht.”

“In de praktijk is in een behoorlijk aantal gevallen nog steeds gestart met mandipropamid, gevolgd door een aantal toepassingen met Zorvec Endavia. Zorvec Endavia bevat naast de werkzame stof van Zorvec de CAA benthiavalicarb. Wanneer een infectie niet voorkomen werd door mandipropamid en benthiavalicarb (beiden CAA), kwam er dus wekenlang hoge druk op de werkzame stof van Zorvec te liggen. Hierdoor is nu ook een deel van de phytophthora niet meer gevoelig voor de actieve stof van Zorvec. Het kan per perceel verschillen welk deel dit is, dat is van tevoren niet te voorspellen. Daarom hebben we het Zorvec-advies voor 2024 moeten aanpassen, om zo verdere uitselectie van resistente mutanten te voorkomen.”

Op basis van dit advies zijn de volgende twee combinaties van Zorvec met partner in aardappels voor 2024 mogelijk:

  • 0,1 ltr/ha Zorvec Enicade + 0,5 ltr/ha Gachinko (bevat 200 gr/ltr amisulbrom)
  • 0,1 ltr/ha Zorvec Enicade + 0,4 ltr/ha Levanta (bevat 500 gr/ltr fluazinam)

Waarom Zorvec + partner in het schema in 2024?

Jukema: “Zorvec heeft tot nu toe meestal nog goed gewerkt. Bovendien beheerst Zorvec nog steeds het gevoelige deel van de schimmelpopulatie. Zorvec beschermt daarmee ook de partner (en andersom). En zeer belangrijk: het aantal werkingswijzen en middelen tegen phytophthora is beperkt. Om te voorkomen dat andere werkingswijzen in de problemen komen, moeten we alle werkingswijzen die er nog zijn zo goed mogelijk benutten. Zorvec heeft een andere werkingswijze dan de overige middelen. Ons advies komt overeen met dat van onafhankelijke deskundigen.”

Beheer
WP Admin