Partner
Foto: Hipra VarkensPartner

Neonatale diarree; een kosten- en frustratiepost

Geboorte- of kraamstaldiarree bij biggen is een fenomeen dat we jammer genoeg allemaal kennen. Wereldwijd wordt diarree zelfs als het meest ernstige probleem bij neonatale biggen beschouwd. Het zorgt namelijk voor verhoogde uitval in het kraamhok, verminderde groeiprestaties en meer antibioticabehandelingen.

Naast de economische gevolgen heeft neonatale diarree ook behoorlijke impact op het werkgemak en werkplezier van menig varkenshouder.

Wat kost zo’n uitbraak? En wat levert vaccinatie op?

Het berekenen van de kosten van een neonatale diarree-uitbraak is niet simpel. Elk bedrijf is anders, en er moet met verschillende scenario’s rekening gehouden worden. Zo zijn bijvoorbeeld de bedrijfsgrootte, het aantal levend geboren biggen, de uitval in de kraamstal, het aantal gespeende biggen en de speengewichten van belang voor de berekeningen.

Daarnaast is het belangrijk om rekening te houden met de kenmerken en ernst van een uitbraak, bijvoorbeeld het aantal aangedane tomen, de uitval, verminderde groei en kosten van behandelingen en personeelskosten.

Op basis van al deze getallen kan berekend worden wat een potentiële uitbraak gaat kosten. Samen met de kosten van zeugenvaccinatie en de te verwachten effecten daarvan, zoals vermindering van het aantal tomen met diarree, lagere uitval voor spenen, hogere speengewichten en minder antibioticagebruik kan vervolgens berekend worden wat de return of investment van het vaccineren van zeugen tegen neonatale diarree zou zijn.

Drie scenario‘s

Hieronder zijn drie scenario’s uitgewerkt, waarin het percentage aangedane tomen en de uitval in de kraamstal variëren. Op basis van de standaard kengetallen en de verschillende scenario’s is een voorspelling van de impact van neonatale diarree op het aantal gespeende biggen, hun gewicht en de kosten per big gedaan. Duidelijk is dat, afhankelijk van de ernst van de infectie, de extra kosten per gespeende big anders zijn. Zoals verwacht, stijgen de kosten per big, als het aantal aangedane tomen en de uitval stijgen.

Indien wordt uitgegaan van een vaccinprijs van € 1,- per zeug en de standaard kengetallen zoals hierboven weergegeven, is de return on investment in alle drie de scenario’s positief. Al vanaf 7% aangetaste tomen en 5% extra uitval in de kraamstal is deze investering gemakkelijk terug te verdienen.

In een Zweeds onderzoek is geschat dat de kosten van neonatale diarree, bij een uitval van 10%, kunnen oplopen tot € 134,- per zeug per jaar1.

Referentie: 1Sjölund, Marie & Zoric, Mate & Wallgren, Per. (2014). Financial impact on pig production: III. Gastrointestinal disorders.

Benieuwd naar de economische impact van neonatale diarree op uw bedrijf? En wat vaccinatie voor u zou opleveren? Vraag onze specialisten naar de ROI-calculator; Maartje Wilhelm +31 6 8264 5058, Josine Beek +31 6 8299 1395, Linda Peeters +31 6 1431 0007 of Theo Vercammen + 31 6 3024 9632.

Beheer
WP Admin